Bp Jan Kopiec na barbórkowej Mszy: liczy się człowiek!

Barbórka trwa i jest uroczyście obchodzona na Śląsku. W Gliwicach została odprawiona Msza barbórkowa, której przewodniczył bp Jan Kopiec. Uroczystość była połączona z jubileuszem kopalni "Sośnica".

4 grudnia to Dzień Górnika i wspomnienie św. Barbary – patronki górników. Barbórka jest jednym z najbardziej znanych dni w Polsce. Odprawiane są uroczyste Msze barbórkowe w intencji górników i ich rodzin.

Uroczystość w Gliwicach była dziś połączona z obchodami 100-lecia kopalni „Sośnica”. Powstała w 1917 roku kopalnia „Sośnica” ma bardzo bogatą historię i odnosiła wiele sukcesów, zdobywając nagrody m.in. została II najlepszą kopalnią w konkursie Szkoły Eksploatacji Podziemnej w 2000 roku.

O godz. 12.00 została odprawiona Eucharystia w parafii św. Józefa w Gliwicach -Ligocie Zabrskiej, której przewodniczył bp Jan Kopiec, ordynariusz gliwicki.

- To czas, kiedy pragniemy sformułować chociażby najkrótsze refleksje nasze na temat tej wyjątkowo odpowiedzialnej pracy, jaką wykonujecie dla własnego bezpieczeństwa socjalnego, dla zapewnienia środków do życia Wam i Waszym rodzinom, ale równocześnie spoglądamy zawsze z dużymi nadziejami na perspektywy, jakie się otwierają przed tym zawodem, który od co najmniej kilku wieków rzeźbił oblicze tej ziemi - mówił ordynariusz gliwicki do górników zgromadzonych na Mszy barbórkowej.

- Akurat ten rok, atmosfera jubileuszu Waszej kopalni, to myślę jest bardzo ciekawy zestaw tych treści, które w sobie nosimy. Jubileusze mają to do siebie, że chociaż nie stanowią często przełomowych chwil, to są dobrą okazją, aby oglądnąć się na przebytą drogę i jednocześnie umieć ją ocenić, tę drogę, którą się przebyło, jako kolejne pokolenia ludzi związanych z tą kopalnią, związanych z wydobywaniem węgla, ocierających się i o wielkie nadzieje i radości, ale także i o niebezpieczeństwo nawet utraty życia - podkreślał bp Jan Kopiec.

- Myślę, że dzisiaj we wszystkich miejscowościach, gdzie są górnicy, gdzie się sprawuje uroczyste Barbórki, dzisiaj to słowo  chyba będzie najczęściej przywoływane przez kaznodziejów, ale także i myślę przez Dyrektorów kopalń, przez wszystkich, którzy są związani z pracą w górnictwie: trzeba nam spojrzeć na dojrzewanie człowieka, który tak blisko sąsiaduje z wielkim wysiłkiem, a także i z wielkim niekiedy niebezpieczeństwem. To rzeźbiło, jak mówiłem na początku, to oblicze ludzi tej ziemi - ludzi bardzo zahartowanych, ludzi wiedzących, że z siłami natury żartować nie można, że wobec tego, co reprezentuje sobą siła tych pokładów i działanie wszystkich sił naturalnych, że wobec tego trzeba być niezwykle pokornym  - mówił bp Kopiec.

Bp Jan przypomniał ważną prawdę, że w pracy zawsze na pierwszym miejscu stać musi człowiek, jego dobro, jego godność.

Człowiek, stworzony na podobieństwo Boga, otrzymał od Stwórcy wiele darów, aby czynić sobie ziemię poddaną. Człowiek musi więc umieć z Bogiem współpracować. Dziś warto podjąć refleksję nad tym, aby człowiek nie został "wyrzucony za burtę" przez ten świat, nastawiony na zysk i często wyzysk człowieka.

Ordynariusz gliwicki podkreślił też, jak wielką wartość ma praca zbiorowa. W pracy górnika wspólnota jest bardzo ważna. W pojedynkę tutaj wiele się nie zdziała. Trzeba współpracy.

« 1 »

reklama

reklama

reklama