Ksiądz Adam Boniecki upomniany przez Prowincjała

Na stronie Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów pojawił się dziś komunikat odnoszący się do ostatnich wypowiedzi ks. Adama Bonieckiego MIC.

Prowincjał, ks. Tomasz Nowaczek, udzielił ks. Adamowi Bonieckiemu upomnienia, “wzywając raz jeszcze do bezwzględnego zachowania przewidzianych przez prawo norm regulujących udział i zaangażowanie duchownych w świecie mediów”.

“Wypowiedzi duchownego mają być przepełnione wiernością Ewangelii, nieskażonym przekazem doktryny głoszonej przez Urząd Nauczycielski Kościoła, ewangeliczną troską o zbawienie wszystkich. Wypadałoby również unikać wszystkiego, co np. rodzi nieuzasadniony podział, wprowadza zamęt odnośnie interpretacji zagadnień moralnych, narusza dobre imię wspólnoty kościelnej, rani wrażliwość religijną wiernych, bądź rodzi podejrzenie o stawanie się „rzecznikiem” jakiejkolwiek partii politycznej” - czytamy w komunikacie podpisanym przez Rzecznika Prasowego Polskiej Prowincji Zgromadzenia, ks. Piotra Kieniewicza.

Ks. Tomasz Nowaczek udzielił ks. Adamowi upomnienia, ale nie zakazał mu występowania w mediach.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie marianie.pl

źródło: www.marianie.pl

Zdjęcie: commons.wikimedia.org, autor: Piotr Drabik, CC BY 2.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama