Promocja „Pro memoria” Prymasa Stefana Wyszyńskiego

We wtorek 5 grudnia odbędzie się konferencja, podczas której historycy przybliżą zawartość sporządzanych przez Prymasa Wyszyńskiego zapisków. Obecnie do czytelników trafia I tom serii wydawniczej „Pro memoria”.

Spotkanie odbędzie się w Domu Arcybiskupów Warszawskich dnia 5 grudnia o godz. 17:30.

Słowo wstępne wygłoszą:

kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski 

dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Udział wezmą:

bp prof. Jan Kopiec, przewodniczący Rady Programowej wydania „Pro memoria” 

prof. Antoni Dudek, UKSW, członek Rady Programowej wydania „Pro memoria”

prof. Jan Żaryn, Senat RP, UKSW, członek Rady Programowej wydania Pro memoria

dr hab. Paweł Skibiński, UW, redaktor naukowy I tomu

dr Ewa Czaczkowska, UKSW, Muzeum JPIIiPW, redaktor naukowy II tomu

dr Rafał Łatka, Instytut Pamięci Narodowej

Zapiski „Pro memoria” kard. Stefana Wyszyńskiego obejmują okres 1948-1981. Zainaugurowana seria wydawnicza jest pierwszą próbą całościowego i krytycznego wydania zapisek – opatrzonego aparatem naukowym obejmującym wstęp, przypisy oraz indeksy. Wydanie jest wspólnym przedsięwzięciem pięciu podmiotów: Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej, dla którego jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach centralnego projektu badawczego ,,Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”.

Obecnie do czytelników trafia I tom monumentalnej serii wydawniczej obejmującej notatki Prymasa Tysiąclecia z lat 1948-1981. II tom „Pro memoria” ukaże się jeszcze w grudniu br. W sumie zaplanowano 27 tomów.

Wydanie jest wspólnym przedsięwzięciem pięciu podmiotów: Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Źródło: archwwa.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao