Rzecznik Episkopatu: uroczystość Chrystusa Króla wezwaniem do otwarcia drzwi Jezusowi

Rzecznik Episkopatu podkreśla, że Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest okazją do uświadomienia sobie kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest wezwaniem do zawierzenia Jezusowi i otwarcia przed Nim drzwi naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. W tym duchu zostanie odnowiony Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w kościołach i kaplicach w całej Polsce – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – obchodzoną w ostatnią niedzielę roku liturgicznego – wprowadził w 1925 r. papież Pius XI. Nakazał wtedy, aby w tym dniu we wszystkich kościołach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.

Idea królowania Jezusa połączona z kultem Serca Jezusowego padła w Polsce na dobry grunt, dużo wcześniej przygotowany. Oto już w 1765 r. biskupi polscy wysłali do papieża specjalny memoriał, w którym podkreślili ważną rolę kultu Serca Jezusowego. Jak się później okazało, ten memoriał miał wielkie znaczenie dla rozwoju tego kultu na świecie.

W lipcu 1920 r. na Jasnej Górze, w przeddzień Cudu nad Wisłą, Prymas Polski kard. Edmund Dalbor dokonał po raz pierwszy Aktu Oddania Polski Najświętszemu Sercu Jezusa. Ten akt został odnowiony z udziałem Episkopatu rok później w Krakowie, w świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W czasach komunistycznych, w święto Chrystusa Króla w 1951 r., we wszystkich katedrach i kościołach parafialnych miał miejsce uroczysty Akt Poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusa. Został on ponowiony 25 lat później w 1976 r. „Tak więc Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz jego tegoroczne odnowienie bardzo dobrze wpisują się w polską tradycję i historię” – podsumowuje rzecznik Episkopatu.

Ks. Rytel-Andrianik przypomina list biskupów polskich sprzed roku,​ przygotowujący do proklamacji tego Jubileuszowego Aktu. Pasterze Kościoła w Polsce odwołali się do słów homilii św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych oraz kierunków cywilizacyjnych”. W tym duchu, biskupi napisali we wspomnianym liście do wiernych: „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana trzeba zatem widzieć szerzej, jako początek realizacji wielkiego dzieła otwarcia Jezusowi drzwi: naszych domów i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi o dzieło umiłowania Jezusa do końca, oddania Mu życia, zawierzenia Mu siebie, swej przyszłości i pracy nad sobą, podejmowania posługi miłości miłosiernej ze względu na Niego oraz realizacji Ewangelii we wszelkich sferach życia, również społecznej, ekonomicznej i politycznej”.

Rzecznik Episkopatu podkreśla, że Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest okazją do uświadomienia sobie kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus. „Można powiedzieć, że Jezus jest królem miłości, miłosierdzia, prawdy i pokoju. Niedzielne odnowienie Jubileuszowego Aktu jest okazją, by zawierzać Mu swoje życie z jego wszystkimi aspektami. Oddając nas samych, nasze rodzinny, ojczyznę Chrystusowi Królowi, możemy być pewni, że On chce przyjść nam z pomocą w naszej codzienności. Jezus więc ​jest ​królem, który troszczy się o swój lud” – dodaje ks. Rytel-Andrianik.

BP KEP, episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama