W gliwickim kościele Zbawiciela trwa Ekumeniczne Nabożeństwo Reformacyjne

Gospodarzem spotkania jest ksiądz Andrzej Wójcik, proboszcz parafii Zbawiciela Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Gliwicach.

Parafia Zbawiciela gości dziś księdza Krzysztofa Kłuska z parafii ewangelicko-metodystycznej w Gliwicach, Alfreda Richtera - pastora zboru zielonoświątkowego Arka w Gliwicach oraz przedstawicieli Kościoła katolickiego - ordynariusza gliwickiego księdza biskupa Jana Kopca, ks. prałata Bernarda Koja, proboszcza parafii św. Jerzego z Łabęd - Antoniego Pleśniaka oraz księdza proboszcza Henryka Gerlica z parafii św. Michała w Gliwicach.

Ks. Andrzej Wójcik nawiązał w swoim kazaniu do sentencji "Ecclesia reformata et semper reformanda"  (łac. „Kościół Reformowany i stale się reformujący”), mówiącej, że nieustanną potrzebą kościoła chrześcijańskiego jest reformacja. Mówił, ze nie da się mówić o Reformacji i pominąć tła historycznego, faktów, także bolesnych, zarówno po jednej jak i drugiej stronie. Należy stawać twarzą w twarz z historią, mierzyć się z nią by iść dalej. Zacytował też papieża Franciszka, mówiąc, że ekumenizm to wymiana darów duchowych.  Dlatego święto Reformacji w Gliwicach jest dziś obchodzone w duchu ekumenizmu.

Biskup Jan Kopiec powiedział m.in. "Dzisiejszy dzień który został nam dany byśmy spojrzeli na doświadczenia pięciu wieków, ale stajemy też spoglądając na otwierającą się przyszłość. Wiemy, że wiele spraw trzeba jeszcze uleczyć, ale wiemy też, że perspektywa jest piękna. Oby wspólnocie chrześcijańskiej, zgromadzonej w różnych kościołach, nie zabrakło determinacji, by złe doświadczenia umieć tak odsunąć by zobaczyć Jezusa Chrystusa na którym budujemy naszą wiarę."

Nabożeństwo wpisuje się w cykl wydarzeń związanych z zakończeniem Roku Reformacji. Dziś mija dokładnie 500 lat od  wystąpienia Marcina Lutra w Wittenberdze.

***

Początki ewangelicyzmu na Górnym Śląsku sięgają czasów Reformacji. Pierwszy zbór ewangelicki powstał w Tarnowskich Górach w 1531 r. i obejmował on także ewangelików gliwickich.

Pierwsza wzmianka o społeczności ewangelickiej w Gliwicach pochodzi z 1790 roku. Oficjalne uznanie parafii przez władze nastąpiło 14 września 1809 r. W latach 1804-1872 nastąpił bardzo szybki rozwój parafii. Liczba jej członków wzrosła z 351 do 3000. Brali oni aktywny udział we władzach miast, łącznie ze stanowiskiem burmistrza miasta Gliwic.

« 1 »

reklama

reklama

reklama