Wrocław: zakończyło się XXXIII Ogólnopolskie Forum Młodych

Pod hasłem "Kościół w państwie, państwo w Kościele" odbywało się w stolicy Dolnego Śląska ogólnopolskie spotkanie przeznaczone przede wszystkim dla studentów uczelni teologicznych.

Kilkuset młodych ludzi wysłuchało m.in. wykładów abp. Józefa Kupnego oraz europosła Marka Jurka.

Wykład metropolity wrocławskiego otwierał tegoroczne Forum Młodych. W wykładzie pt. „Pluralizm, demokracja i nowe wyzwania dla Kościoła” abp Kupny wskazywał, że realia państwa pluralistycznego Kościół ma dostęp do tych obszarów życia społecznego, z których był usuwany w systemie komunistycznym. Może więc działać w szkolnictwie, mediach, prowadzić placówki charytatywne. Może też starać się o zwrot majątku zabranego mu niegdyś przez władzę, by, następnie, wykorzystać go w działalności społecznej lub charytatywnej.

Metropolita wrocławski wskazał jednocześnie, że w myśl nowej mentalności ludzie subiektywnie i selektywnie wybierają z nauki Kościoła jedynie pewne elementy. Ponadto, w środowiskach postkomunistycznych czy nowej lewicy Kościół jest przedstawiany jako zagrożenie dla ładu społecznego, a działania np. na rzecz obrony życia są postrzegane jako dążenie do klerykalizacji.

– Ta sytuacja zmusza Kościół do szukania nowych form obecności w życiu publicznym i nowych form ewangelizacji, bardziej adekwatnych do sytuacji – mówił abp Kupny – Kościół musi ukazywać, że nie występuje przeciw komukolwiek, że jest sprzymierzeńcem nowego społeczeństwa, że potrafi prowadzić dialog. Kościół ma prawo upominać się o obecność wartości w życiu społecznym, jednak – jak zaznaczył metropolita wrocławski – szkodzą mu ci, którzy walczą o wartości językiem agresji i nietolerancji. Nie przeczy to zdaniem hierarchy temu, iż w nazywaniu dobra i zła, głos Kościoła musi być jednoznaczny i stanowczy.

Mówiąc o stosunku Kościoła wobec działalności politycznej poszczególnych partii abp Kupny wskazał, że duchowni powinni trzymać się z dala od popierania konkretnych partii politycznych, zachowując jedynie prawo do oceny etycznej, do mediacji, itd. Świeccy natomiast mogą i powinni działać w sferze politycznej, bez powoływania się jednak na mandat Kościoła. – Takie rozwiązanie sprawdza się, gdy jest konsekwentnie realizowane – podkreślił abp Kupny, podkreślając, że Kościół w Polsce pragnie zachować dystans wobec bieżących sporów politycznych.

Gościem drugiego dnia Forum był m.in. europoseł Marek Jurek, który zaprezentował wykład pt. "Chrześcijaństwo - nowoczesna Europa - człowiek". – Europa przeżywa udrękę egzystencjalną; ludzie żyją dla „zabicia czasu”, doświadczenia chwilowej przyjemności, nawet kosztem wszelkich norm społecznych. Nie zastanawiają się nad sensem swego życia – mówił polityk.

Jurek ocenił, że we współczesnej rzeczywistości społecznej brakuje fundamentalnej afirmacji życia – co wyraża się w niżu demograficznym, ale także m.in. w spadku powołań kapłańskich. Żyje się tylko dniem dzisiejszym, zapominając i o przyszłości i o przeszłości. Odrzuca się tradycję – a uwzględnianie jej, to przecież forma niejako demokratycznego oddania głosu tym, którzy już głosować nie mogą, ale ich głos chcemy wziąć pod uwagę.

Europoseł wspomniał o współczesnych absurdach – jak uznanie za prawo człowieka uniemożliwienie innemu człowiekowi narodzenie się. Zauważył, że wspomina się już nie tylko o „rodzinach LGBT”, ale i o „innych formach życia rodzinnego” – które mogą w ogóle przekraczać naszą wyobraźnię. Przypomniał słowa kard. Ratzingera, według których katolicyzm w naszych czasach staje w obronie nie tylko wiary, ale i ludzkiego rozumu – pytającego o uniwersalny plan, o to, co dobre, co złe.

Marek Jurek mówił o doniosłości dla naszego kraju ubiegłorocznego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. – Mamy jako Polska dane, by dziś bronić w sposób nowoczesny podstawowych prawd ludzkich, cywilizacji chrześcijańskiej; jesteśmy wciąż, zgodnie z danymi statystycznymi, najbardziej chrześcijańskim krajem Europy – stwierdził. – Uważam, że jak najszybciej Polska powinna wypowiedzieć konwencję genderową i zaproponować zawarcie konwencji praw rodziny. Jest wiele krajów, którym możemy zaproponować współpracę w tej dziedzinie.

Polityk podkreślił, że dziś mamy nie mniej powodów do walki – mającej formę zmagania o kształt cywilizacji – niż w czasie walki o niepodległość, zmagań z komunizmem. – Kiedyś atakowano rodzinę, Kościół, państwo, dziś – samą naturę ludzką. Istnieje pluralizm, którego musimy bronić, jak prawo do współdecydowania obywateli o ustroju, podatkach, itd. Ale istnieje pluralizm relatywistyczny, stawiający na jednej płaszczyźnie dobro i zło, którego nie możemy wspierać – stwierdził. – Jeśli wszystkie zasady są zmienne, to jaki sens ma konstytucja? Przecież ona ma gwarantować to, co niezmienne.

Jurek przekonywał, że pierwszym krokiem w walce o zdrową cywilizację jest dbałość o język – wolny od kłamstwa i dwuznaczności. – Trzeba słuchać Boga, sumienia, potrzeb dobra wspólnego, a nie cudzych dyspozycji – przekonywał.

W Forum Młodych każdego roku uczestniczy w nim kilkaset osób z całej Polski, wśród których przeważają klerycy wyższych seminariów duchownych oraz młodzież akademicka. Na przestrzeni lat ukształtowały się zasadnicze ramy spotkania, które stanowią: codzienna Eucharystia, wykłady, konwersatoria, dyskusja panelowa, wieczory kulturalne, wieczorne nabożeństwa.

W ciągu ponad 30 lat istnienia Forum Młodych jego gośćmi było wielu znanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów, m.in. o. Jan Andrzej Kłoczowski, o. Jan Góra, Wojciech Cejrowski, prof. Jan Miodek, s. Małgorzata Chmielewska, Natalia Niemen, Tomasz Budzyński.

xrk / Wrocław


« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao