2 marca - Światowy Dzień Modlitwy

Pod hasłem „Wszystko co Bóg stworzył, jest dobre” odbędą się nabożeństwa w ok. 170 krajach z okazji Światowego Dnia Modlitwy. W Warszawie nabożeństwo odbędzie się w Kościele Starokatolickim Mariawitów na Woli.

Światowy Dzień Modlitwy obchodzony jest od ponad stu lat co roku w pierwszy piątek marca. 

2 marca do wspólnej modlitwy zapraszają kobiety z Surinamu. Przygotowały one porządek nabożeństwa pod hasłem: „Wszystko co Bóg stworzył, jest dobre”.

Corocznie wspólna modlitwa poprzedzona jest informacjami o kraju autorek liturgii, o jego historii i kulturze, Kościołach, sytuacji politycznej i sytuacji kobiet. Następstwem modlitwy powinno być działanie na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia.

W tym roku ofiary, zebrane podczas nabożeństwa w tym dniu, będą przeznaczone na wsparcie projektu kształcenia dziewcząt na liderki młodzieżowe, aby mogły znaleźć wspólny język ze swoimi rówieśnikami, żyjącymi na peryferiach Paramaribo - stolicy Surinamu i zająć się nimi.

Światowy Dzień Modlitwy jest ogólnoświatowym ruchem ekumenicznym, łączącym chrześcijanki różnych wyznań. Zrodził się on z inicjatywy kobiet w USA i Kanadzie w XIX w. W 1887 roku Mary Ellen James z Kościoła Prezbiteriańskiego zainicjowała wspólną modlitwę kobiet w intencji ludzi biednych, bezrobotnych, pokrzywdzonych na skutek wojny domowej w Ameryce Północnej oraz w intencji ubogich emigrantów napływających z Europy i Azji.

W 1890 dwie członkinie Kościoła Baptystów - Helen Barret Montgomery i Lucy Peabody, wezwały do obchodzenia Dnia Modlitwy w intencji misji zagranicznych. W 1920 odbyło się po raz pierwszy wspólne nabożeństwo tych grup modlitewnych. Po 1922 idea rozprzestrzeniła się na inne kraje anglojęzyczne, a w 1927 obchodzono już po raz pierwszy Światowy Dzień Modlitwy Kobiet. Obecnie nabożeństwo odbywa się w ok. 170 krajach. Co roku kobiety z innego kraju przygotowują nabożeństwo.

W Polsce pierwsze nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy odbyło się 4 marca 1927 r. w Kościele Baptystycznym w Łodzi. Od 1962 r. ekumeniczne nabożeństwa odbywają się regularnie, organizowane przez przedstawicielki Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 1992 w pracach przygotowawczych i nabożeństwach czynny udział bierze Polski Związek Kobiet Katolickich, od 2000 - Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha”, a od 2001 także Kościół Greckokatolicki.

Porządek nabożeństw jest od 1930 r. opracowywany kolejno przez chrześcijanki z różnych krajów. W 1999 roku na IX Walnym Zgromadzeniu Światowego Dnia Modlitwy po raz pierwszy w historii tego ruchu powierzono polskim chrześcijankom przygotowanie Światowego Dnia Modlitwy 2005 roku pod hasłem „Niech nasza światłość świeci”.

Na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej dostępne są materiały Światowego Dnia Modlitwy 2018: ekumenia.pl

Organizatorki zapraszają również do przeczytania rozmowy z Joanną Kamińską, przewodniczącą Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy w Polsce: www.ekumenizm.pl

agt, pgo / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao