Abp Gądecki powołał Radę Społeczną kolejnej kadencji

Na przewodniczącego rady został wybrany ponownie ekonomista prof. Bohdan Gruchman, który pełni tę funkcję od początku powołania gremium w 2002 roku.

Szóstą kadencję rozpoczęła Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim.

Zadaniem Rady jest wypracowywanie opinii na temat bieżących wydarzeń stanowiących w życiu społecznym swoiste „znaki czasu”. „W szczególności chodzi tu o zagadnienia związane z takimi kwestiami, jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, prawa człowieka, małżeństwo i rodzina, życie gospodarcze, życie polityczne, kultura” – czytamy w informacji przekazanej KAI przez ks. Pawła Deskura, sekretarza rady.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim wydała dotąd m.in. oświadczenia na temat klauzuli sumienia, imigrantów z Ukrainy, roli chrześcijaństwa w kulturze polskiej i pamięci historycznej.

W skład rady wchodzą wybitni naukowcy, działacze społeczni, profesorowie wyższych uczelni i Polskiej Akademii Nauk. Wśród jej członków jest konstytucjonalista prof. Wojciech Łączkowski, neonatolog prof. Janusz Gadzinowski, biochemik prof. Andrzej Legocki i informatyk prof. Jan Węglarz.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim istnieje od 2002 roku. Członkowie Rady reprezentują różne środowiska życia naukowego, kulturalnego i społecznego.

msz / Poznań

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao