„Apokalipsa Bożego Narodzenia”. Darmowy e-book o. Szymona Hiżyckiego

Blisko rok temu w DA Beczka w Krakowie odbyły się rekolekcje Apokalipsa Bożego Narodzenia, które wygłosił o. Szymon Hiżycki. Dziś nauczania te dostępne są w wersji elektronicznej (e-book).

Pomyślmy o tajemnicy, która pokazuje nam, kim naprawdę jesteśmy i jak olbrzymia jest świętość każdego człowieka, nawet jeśli jest przysypana odpadkami grzechu. To, co pisał Merton: pewien punkt nieskalany, którego nic nie jest w stanie zniszczyć, to podobieństwo do Boga, które jest w każdym z nas. Z drugiej strony, że dokopanie się do tego skarbu oznacza wybór, czyli pewną stratę. Zyskanie czegoś zawsze oznacza pewną stratę. Wyrzeczenie, które otwiera człowieka na takie perspektywy, że mu się w głowie kręci (Szymon Hiżycki OSB)

W dniach od 17 do 20 grudnia 2017 r. w DA Beczka w bazylice dominikanów na ul. Stolarskiej 12 w Krakowie odbyły się rekolekcje Apokalipsa Bożego Narodzenia, które wygłosił ojciec Szymon Hiżycki, opat tyniecki.

Nauki rekolekcyjne zostały spisane i udostępnione w wersji elektronicznej (e-book) w trzech formatach *.PDF, *.EUPB i *.MOBI, za darmo, dla każdego. Link do paczki z plikami.

Materiały z rekolekcji udostępniło Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „Beczka”.

***

O. dr Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.

Źródło: Jacek Zelek, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama