Białystok: zmarł najstarszy duchowny Kościoła prawosławnego w Polsce

W wieku 92 lat zmarł 21 września w Białymstoku prawosławny duchowny, ks. mitrat Eugeniusz Konachowicz, który był rezydentem Parafii Prawosławnej św. Apostoła Jana Teologa w Białymstoku. W chwili śmierci był najstarszym duchownym Kościoła prawosławnego w Polsce.

 Ks. Eugeniusz Konachowicz urodził się 20 lutego 1926 r. w Kleszczelach w rodzinie Jana i Anny. W latach 1947-1949 niósł posługę w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. W 1949 r. został dyrygentem - psalmistą w swej rodzinnej miejscowości. Posługę tę pełnił przez ponad 22 lata. W dniu Świętego Ducha 18 czerwca 1951 r. w Kleszczelach wstąpił w związek małżeński z Marią Noskowicz. Pracę z chórem cerkiewnym łączył z pracą z dziećmi - uczył śpiewu i języka cerkiewnosłowiańskiego oraz z pracą kulturalną na rzecz środowiska lokalnego.

Święcenia diakońskie (15 marca 1970) oraz kapłańskie (22 marca 1970) otrzymał w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku z rąk prawosławnego biskupa białostocko-gdańskiego Nikanora (Niesłuchowskiego). Pracę duszpasterską rozpoczął na Białostocczyźnie od stanowiska proboszcza parafii w Jurowlanach w dekanacie sokólskim. W 1971 roku został mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Jałówce w dekanacie gródeckim i kierował nią przez blisko 33 lata. W tym czasie została wybudowana unikalna dzwonnica z „zimową” świątynią wg projektu prof. Aleksandra Grygorowicza z Politechniki Poznańskiej, rozbudowana i poświęcona kaplica św. Mikołaja w miejscowości Bachury, a plac cerkiewny i cmentarz otoczył mur z kamienia. Przez wiele lat był także kapelanem w Domu Spokojnej Starości w Jałówce. Przez ponad 53 lata, tj. w latach 1951-2004 pracował jako katecheta w różnych miejscowościach: Kleszczele, Jurowlany, Jałówka, Wiejki, Podozierany, Łuplanka Stara, Zaleszany, Zubry, Cisówka, Nowosady i Szymki, przy czym najdłużej w Szkole Podstawowej w Szymkach.

Zachęcał młodych chłopców do wstępowania do seminarium i utrzymywał stały kontakt ze swoimi wychowankami cyklicznie spotykając się z nimi. Dochował się grona duchownych, którzy obecnie pracują we wszystkich diecezjach Kościoła prawosławnego w Polsce. Wśród duchowych wychowanków jest również obecny biskup Atanazy (Nos), ordynariusz prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej.

Od 2004 roku z powodu znacznej utraty wzroku został przeniesiony w stan spoczynku i zamieszkał w Białymstoku. Na co dzień jednak nie zaniedbywał swojej posługi kapłańskiej. Bardzo często był spowiednikiem duchowieństwa dekanatów gródeckiego i sokólskiego prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, jak też wielu jej wiernych. Od 2018 r. był rezydentem Parafii Prawosławnej św. Apostoła Jana Teologa w Białymstoku.

Za swą posługę dla dobra Kościoła był wielokrotnie nagradzany, w tym prawem noszenia mitry (1999) oraz orderem św. Marii Magdaleny II stopnia (2015). Ponadto został odznaczony srebrną odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”. Był autorem dwóch kompozycji melodii utworów liturgicznych, ukazało się również kilka przeprowadzonych z nim wywiadów prasowych w różnych językach.

Zmarł 21 września na progu wejścia do swojego bloku, wracając ze sprawowanej ostatniej świątecznej Liturgii na białostockich Bacieczkach.

ks. Andrzej Konachowicz / Białystok

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama