„Boska Troska” dla wychowawców i rodziców dzieci przedszkolnych

Cztery zgromadzenia zakonne zajmujące się wychowaniem powołały pierwszy w Polsce katolicki periodyk dla wychowawców i rodziców dzieci przedszkolnych.

„Boska Troska” to miesięcznik formacyjny ukazujący się wraz z salezjańskim pismem „Don Bosco”. Twórcami pisma są służebniczki dębickie, michalitki, niepokalanki, salezjanki i salezjanie.

Nowy miesięcznik powstał jako część „Don Bosco”, salezjańskiego pisma dla wychowawców i rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. – Uznaliśmy wspólnie, że jest potrzeba takiego dzieła także dla rodziców najmłodszych dzieci. Aby pokazać i przekazać doświadczenie Sióstr do rodzin, by wspólnie wymieniać się wiedzą i praktyką – mówi ks. Adam Świta, salezjanin, redaktor naczelny „Don Bosco”.

Na miesięcznik składają się materiały wychowawcze i edukacyjne, metodologiczne, dotyczące rozwoju dziecka oraz porady praktyczne dotyczące np. zapoznawania dzieci najmłodszych z liturgią czy nauki dobrego wychowania. W każdym numerze omawiane są m.in. problemy rozwoju emocjonalnego i fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym oraz zagrożenia i szanse wynikające z korzystania przez najmłodsze dzieci m.in. z internetu.

S. Eliza Włodyka nauczycielka i wychowawczyni w przedszkolu, która jest związana z pismem podkreśla, że „Boska Troska” może służyć pomocą rodzicom zatroskanym o wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem wychowania w duchu religii katolickiej i wprowadzeniem w świat wartości. - Proponowane teksty redagują zarówno osoby pracujące w przedszkolach, rodzice, jak i specjaliści, co daje możliwość spojrzenia na dziecko, jego rozwój i problemy z różnych płaszczyzn, by w ten sposób jak najlepiej i skutecznie wspomóc rodziców w procesie wychowania. Dzielimy się bardziej swoimi doświadczeniami, niż dajemy gotowe recepty, bo przecież każde dziecko jest inne - mówi.

Z kolei s. Anna Tymotea Wójciak zaznacza, że pismo jest źródłem informacji z codziennego życia Kościoła, Rodziny i Szkoły. - Każdy rodzic, nauczyciel, katecheta znajdzie tu cenne rady i wskazówki co czynić i w jaki sposób rozwijać w sercu dziecka zasiane ziarno mądrej wiedzy, dobra i wiary - dodaje.

W planach jest również stworzenie strony internetowej, na której gromadzone będą materiały z „Boskiej Troski”, które tworzą edukacyjne cykle.

"Boska Troska" jest dziełem zgromadzeń Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (służebniczki dębickie), Sióstr św. Michała Archanioła (michalitki), Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (niepokalanki), Córek Maryi Wspomożycielki (salezjanki), oraz Towarzystwa św. Franciszka Salezego (salezjanie). Współpracują z nim także rodzice i specjaliści od wychowania. 

Wydawcą pisma jest Inspektoria Krakowska Towarzystwa Salezjańskiego.

ks.aś, pgo / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama