Bp Kopiec do samorządowców: refleksja nad samym sobą - drogą do dojrzałości

W sobotę 24 marca w Gliwicach odbył się wielkopostny dzień skupienia dla pracowników Samorządu Terytorialnego Diecezji Gliwickiej. Mszy św. w intencji samorządowców przewodniczył bp Jan Kopiec.

O godz. 10:00 spotkanie rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy sióstr Boromeuszek przy ul. Zygmunta Starego w Gliwicach. W tym czasie była też okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

Następnie, o godz. 11:00 sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył Biskup Gliwicki Jan Kopiec, a koncelebrował ks. Krystian Piechaczek, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego kurii diecezjalnej.

Witając zgromadzonych bp Jan Kopiec wskazał jak bardzo potrzebny jest w życiu moment zastanowienia nad wybieraną każdego dnia drogą, a także zwrócenia uwagi na najważniejsze kwestie, aby wśród codziennych spraw mieć na uwadze także dobro wspólne, dotyczące społeczeństwa powiatu, gminy, czy województwa.

- To wszystko jest potrzebne, abyśmy dochodzili do dojrzałych osądów i dojrzałych decyzji. Niech więc ten wielkopostny dzień, poprzedzający przeżycie Wielkiego Tygodnia i największej naszej tajemnicy, będzie dla Was pomocą w dorastaniu do dojrzałości. - powiedział Biskup Gliwicki.

W homilii bp Kopiec przypomniał, że każdy człowiek wobec przychodzącego Jezusa musi podjąć decyzję. Jako przykład podał postawy tych, którzy spotykając Jezusa chwalili i zachwycali się jego słowami i dobrem, które czynił, ale także tych, którzy z różnych względów go odrzucali.

Odnosząc się do słów proroka Ezechiela czytanych w dzisiejszej liturgii, biskup zwrócił uwagę na historię narodu wybranego, który ciągle był prowadzony, kształtowany i wychowywany, a jednak ciągle pozostawał niedojrzały w podejmowaniu decyzji. Wskazał także, że dzisiejszy człowiek również zmaga się ze zrozumieniem i przyjęciem prawdy o Królestwie Bożym. Przestrzegł jednocześnie przed powierzchownym traktowaniem prawd wiary.

- Przyzwyczailiśmy się do jasełek, by mówić o narodzeniu Pańskim. Przyzwyczailiśmy się do Męki Pańskiej. Oceniamy, czy ładna była droga krzyżowa, czy dużo ludzi było, czy było na co pójść. Ale czy to wszystko służy pogłębieniu tego dojrzałego spojrzenia? - pytał biskup Jan.

- Boję się, że dzisiaj coraz częściej [...] jesteśmy tylko widzami, odbiorcami, żeby nie powiedzieć konsumentami tego, co nam Pan dał. Może zasiadamy, tworzymy jak statyści tło i cieszymy się, że mogliśmy coś ładnego przeżyć, ale czy za tym idzie rozumienie tego najważniejszego wydarzenia? - mówił Gliwicki Ordynariusz.
- Jestem przekonany, że my wszyscy w tym czasie musimy niejeden raz tamte wydarzenia sprzed wieków, wydarzenia zbawcze dla nas podjęte, przenieść na nasz dzisiejszy grunt. - zauważył biskup Kopiec - Wszystko jakby się powtarza. Wszystko jakby zyskuje ten sam punkt odniesienia. I to niezależnie od tego czy się jest we władzy państwowej, czy władzy samorządowej, czy jest się w Kościele jak Kajfasz, który był przedstawicielem religii. Wszyscy jesteśmy bardzo często zagubieni i prowadzimy własne różnego rodzaju rachuby, by nie stracić autorytetu w oczach społeczeństwa, albo by nie zaryzykować. Bo może jednak coś w tym jest, że głoszona prawda jest często niepopularna i bardzo odbiegająca od standardów, któreśmy sobie wygodnie w wieku XX i XXI stworzyli, ale które do niczego dojrzałego nie prowadzą.

Biskup zachęcał zgromadzonych, aby każdy uczciwie spojrzał na siebie mając na uwadze prawdę o śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa, którą poniósł za nas.

Do dojrzałości trzeba iść drogą głębokiej refleksji nad sobą samym. - podkreślił bp Kopiec.

Po Mszy Świętej samorządowcy spotykają się w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II znajdującym się obok gliwickiej katedry.

W programie drugiej części dnia przewidziany jest poczęstunek, następnie uczestnicy wysłuchają konferencji, którą wygłosi o. dr Tacjan Wójciak, wykładowca WSD Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Tematem wykładu będzie formowanie sumienia.

Wielkopostne czuwanie jest jednym z dwóch takich wydarzeń w roku skierowanych do pracowników samorządu terytorialnego w Diecezji Gliwickiej. Spotkania takie odbywają się co roku także w okresie Adwentu.

Pierwsze dni skupienia zorganizowane były już w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku.

Organizatorem spotkań dla samorządowców jest ks. dr Krystian Piechaczek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.

« 1 »

reklama

reklama

reklama