"Hojność chrześcijanina" - relacja ze spotkania Mężczyzn Św. Józefa

We Wrocławiu odbyło się otwarte spotkanie dla mężczyzn. Konferencję nt. hojności wygłosił ks. Grzegorz Piątek poruszając bardzo aktualną w obecnych czasach kwestię podejścia do finansów.

W piątek 26 października 2018 mężczyźni spotkali się na wspólnej modlitwie i wielbieniu w kościele św. Piotra i Pawła przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu. Spotkanie zorganizowali Mężczyźni Świętego Józefa.

Po Mszy Św. ks. Grzegorz Piątek - sercanin z Krakowa, koordynator duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców TALENT wygłosił konferencję na temat „Hojności chrześcijanina".

Temat bardzo aktualny w obecnych czasach, gdzie zamożność oznacza w tle zaciągnięte kredyty i częściej można spotkać osoby żyjące bardziej wg zasady „jedz, pij i używaj" niż kierujące się chęcią obdarowywania kogokolwiek. Hojność często kojarzy się z niedzielną ofiarą na tacę lub szybkim przelewem na cel charytatywny...

A przecież dobrze jest być hojnym, bo hojność ubogaca a wielkoduszność serca jest ważniejsza od wielkości kwoty. Jednak nie tylko dobrami materialnymi można się dzielić. Również swoim doświadczeniem, wiedzą, czasem, miłością, bo hojność chrześcijanina to bezinteresowny dar serca, nie szuka poklasku, uznania, chwały, zaszczytów... nie oczekuje rewanżu, nie spodziewa się przyszłych korzyści... w skrytości swojej jest naśladowaniem samego Pana Boga.

Mężczyźni słuchający konferencji ks. Piątka zrozumieli, że każde przekazanie jakieś ofiary, nawet tej najmniejszej, umacnia ich relację z Bogiem a jednocześnie jest okazaniem zaufania Panu Bogu, „bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie (Ps 84,12).

Mężczyźni Świętego Józefa już teraz zapraszają na kolejne otwarte spotkanie, które odbędzie się 23.11.2018 (piątek) o godz. 18.30 jak zwykle "pod Czwórką", a po Mszy Św. J.E. ks. biskup Andrzej Siemieniewski wygłosi konferencję, której tematem będzie „5 Fundamentalnych posług w budowaniu Kościoła".

Szczegóły pod adresem mezczyzniwewroclawiu.pl

Źródło: Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu

http://mezczyzniwewroclawiu.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama