Jasna Góra: kard. Filoni zawierzył Maryi misję Kościoła

Maryja jest pierwszą Misjonarką - przypomniał kard. Fernando Filoni. Prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów przybył na Jasną Górę z pierwszą swoją pielgrzymką.

Intencją pielgrzymki było powierzenie Matce Bożej spraw misyjnych Kościoła i rozwoju wiary w świecie.

Kard. Filoni podkreślił, że bardzo pragnął nawiedzić częstochowskie sanktuarium, bo jest przekonany o obecności Maryi w tym miejscu i zawierzyć Jej to wszystko, co wiąże się ze sprawami misyjnymi Kościoła, za które jest odpowiedzialny:

"Mój pobyt tutaj ma pewną wizję. Będąc odpowiedzialnym za misje na całym świecie stawiam sobie pytanie: jak Maryja może towarzyszyć misjonarzom i opiekować się misjami, w jaki sposób może pomagać misjom na całym świecie? Maryja jest pierwszą Misjonarką, bo Ona zaniosła Jezusa do Elżbiety. I tak jak kiedyś do niej, tak dziś niesie Go wszystkim innym".

Kard. Filoni podkreślił, że ewangelizacja świata, tak bardzo upragniona i głoszona przez Papieża Franciszka, nie może się odbywać bez Maryi. Zachęcał byśmy nieustannie powracali do Niej, bo Ona jest naszą Matką. Odnosząc się do Synodu Biskupów o młodzieży zauważył, że tak jak Maryja towarzyszyła Jezusowi w Jego rozwoju i rozeznaniu drogi, tak z pewnością może pomóc młodym w odnalezieniu ich powołania.

Kongregacja Ewangelizacji Narodów stanowi narzędzie Papieża i Stolicy Apostolskiej w koordynowaniu działalności na terenach misyjnych oraz współpracy na rzecz misji.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama