Kraków: Piknik Rodzinny przed Oknem Papieskim

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie zaprasza na Piknik Rodzinny przed Oknem Papieskim, który odbędzie się w dniu 25 lipca przy ul. Franciszkańskiej 3.

Jest to wydarzenie o charakterze religijnym, mające na celu promocje chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. Organizowane w 50. rocznicę ogłoszenia przez bł. Pawła VI encykliki Humanae vitae ma bezpośrednio nawiązać do tamtych wydarzeń. Jego celem jest poszerzenie wiedzy religijnej dotyczącej katolickiej wizji małżeństwa i rodziny oraz wzmocnienie poczucia duchowej wspólnoty małżeństw i rodzin naszej archidiecezji.

Stanowi ono istotny element w świętowaniu przez Archidiecezję Krakowską 50 rocznicy ogłoszenia encykliki Humanae Vitae oraz jubileuszu 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Ks. Paweł Gałuszka, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie


Źródło: www.diecezja.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama