Lublin: dofinansowanie archidiecezji lubelskiej na realizację projektu cyfrowego

Projekt wprowadzany w archidiecezji lubelskiej pozwoli na zrealizowanie kilkudziesięciu e-usług dzięki którym wiele kościelnych formalności będzie można załatwić drogą on-line – powiedział rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej.

Przesyłanie informacji pomiędzy parafiami, formalności związane ze ślubem lub chrztem, dostęp do archiwum diecezjalnego lub łatwy dostęp do aktualności i informacji, to tylko część spraw, która stanie się znacznie prostsza i mniej czasochłonna dla mieszkańców archidiecezji lubelskiej dzięki dofinansowaniu projektu cyfrowego: System E-administracji kościelnej SeAK.

- Cyfrowa rewolucja dzieje się na naszych oczach. Temu wyzwaniu muszą też sprostać polskie diecezje i parafie. Projekt wprowadzany w archidiecezji lubelskiej pozwoli na zrealizowanie kilkudziesięciu e-usług dzięki którym wiele kościelnych formalności będzie można załatwić drogą on-line – powiedział KAI rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej ks. Adam Jaszcz.

Zwrócił uwagę, że dzięki wsparciu z funduszy europejskich staną się dostępne na szerszą skalę informacje na temat dóbr kultury, którymi zarządza archidiecezja. System umożliwi też dostęp do wielu zasobów archiwalnych. Ułatwi to prowadzenie badań naukowych i przygotowywanie publikacji. Łatwiejsze stanie się poszukiwanie przodków, a także zmarłych spoczywających na nekropoliach archidiecezji.

Założeniem projektu jest stworzenie bezpiecznego i skutecznego narzędzia komunikacji, budowa scentralizowanego systemu informatycznego do zdalnego zarządzania, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji informacji. Stanie się to dzięki powstaniu portalu internetowego, sytemu usług online jak również systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Umożliwi to łatwiejszy i stały dostęp do informacji, jak również oszczędności czasu i pracy.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jego realizacja rozpocznie się 1 lipca 2018 r., a zakończy w maju 2021 r.

olc / Lublin

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama