Siedlce: Bierzmowanie i chrzest za murami więzienia

Bp Kazimierz Gurda udzielił dziś 15 więźniom sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Piętnastu osadzonych przyjęło sakrament bierzmowania, a jeden z nich został także ochrzczony.

Świadkami byli współosadzeni, a także bliscy z ich rodzin. W Eucharystii uczestniczyli też funkcjonariusze Służby Więziennej. 

Ordynariusz siedlecki, w słowie skierowanym do uczestników uroczystości, podkreślił znaczenie tych sakramentów, udzielonych na początku Wielkiego Tygodnia. Jak zaznaczył, wydarzenia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego stanowią ich źródło. Przypomniał również dary płynące z poszczególnych sakramentów. Dodał, że sakrament Chrztu Świętego włącza nas we wspólnotę Dzieci Bożych, a kiedy pobłądzimy możemy dostąpić przebaczenia w sakramencie pokuty. Z kolei Duch Święty zstępujący przy bierzmowaniu daje nam mądrość pozwalającą na unikanie błędów.

- Jest to wielkie przeżycie dla całej wspólnoty zakładu karnego, ponieważ ci osadzeni od wielu miesięcy przygotowywali się do tego wydarzenia podkreślił ks. Mateusz Czubak – kapelan jednostki. Dodał, że więzienie to jest szczególne miejsce, gdzie wielu ludzi stawia sobie pytanie o sens życia.

- Z jednej strony więźniowie tracą to co jest dla człowieka najważniejsze czyli wolność, ale w tym odizolowaniu od społeczeństwa nawiązują też więź z Bogiem, który przychodzi im z pomocą. Ta moja posługa kapelana do tego zmierza, żeby pomóc im odnaleźć żywego Boga i doświadczyć wspólnoty kościoła, który jest jak Matka, która rodzi ich do nowego życia - tłumaczył.

Podziękował wszystkim osobom i wspólnotom, które pomogły przygotować osadzonych do sakramentu chrztu i bierzmowania.

W liturgii uczestniczyli także ks. Adam Jabłoński – Naczelny Kapelan Więziennictwa, ks. kan. Grzegorz Suchodolski – proboszcz parafii katedralnej, dziekan dekanatu siedleckiego.

Na zakończenie zastępca dyrektora siedleckiego ZK ppłk Magdalena Maciejewska wraz ks. Czubakiem wręczyli pasterzowi diecezji dwa obrazy namalowane przez osadzonych, przedstawiające katedrę siedlecką, które maja przypominać o jubileuszu 200 lecia diecezji siedleckiej.

Monika Jabłkowska / Siedlce

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao