UPJPII zaprasza na konferencję biblijno-pedagogiczną

„Wolność człowieka i narodu w perspektywie Pisma Świętego" – to tytuł międzynarodowej konferencji biblijno-pedagogicznej, która odbędzie się 14 czerwca 2018 r. w Krakowie.

Instytut Nauk Biblijnych UPJPII w Krakowie

Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej

Zapraszają na międzynarodową konferencję biblijno-pedagogiczną

„Wolność człowieka i narodu w perspektywie Pisma Świętego"

Kraków, ul. Bernardyńska 3 (lektorium)

14 czerwca 2018 roku (czwartek)

Program konferencji:

8.00-8.30 – rejestracja uczestników

8.40 – otwarcie konferencji, przywitanie gości (Prodziekan WT UPJPII i kierownik sekcji biblijnej PTT – ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII)

8.50 – 9.50 – referaty – blok I: (prowadzący: o. prof. Tomasz M. Dąbek OSB)

8.50-9.00 – 1. ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ:  Odkupienie, jako wyzwolenie. Retoryczny aspekt biblijnego określenia. 

9.00-9.10 – 2. o. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB:  Bóg powołuje wolnych ludzi. Wolność wobec Bożego wezwania. 

9.10-9.20 – 3. ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII:  Judyta, jako przykład podnoszenia ducha narodu na drodze do wolności. 

9.20-9.30 – 4. dr inż. Anna Wajda:  Sandały, jako biblijny symbol wolności 

9.30-9.40 – 5. ks. dr hab. Stanisław Wronka:  Wyjście Izraelitów z Egiptu – paradygmat wyzwolenia narodowego. 

9.40-9.50 – 6. s. dr hab. Emmanuela Anna Klich OSU:  Istota wolności w ujęciu św. Pawła. 

9.50-10.30 – dyskusja

10.30-11.00 – przerwa kawowa (lektorium)

11.00 – 12.00 – referaty – blok II: (prowadzący: ks. prof. Roman Bogacz)

11.00-11.10 – 1. ks. prof. dr hab. Stanislav Vojtko (UT w Trnave – Sk):  Odpovede apoštola Pavla a pápeža Jána Pavla II. na extrémne názory o slobode vo svojej dobe. 

11.10-11.20 – 2. doc. PhDr. Peter Kondrla, PhD. (UKF w Nitre – Sk):  Sloboda ako torba autentického bytia. 

11.20-11.30 – 3. mgr Eva Ďurková, PhD. (UKF w Nitre – Sk):  Sloboda vo svetle myslenia G. Marcela. 

11.30-11.40 – 4. dr Jacek Uliasz (IT Lwów – Ukraina):  Chrześcijańskie korzenie wolności: płk. Łukasz Ciepliński i jego grypsy z ubeckiego więzienia. 

11.40-11.50 – 5. doc. PhDr. Daniel Slivka, PhD. (PU w Prešove – Sk):  Hermeneutika symboliky slobody v perspektívach židovského sviatku Pesach. 

11.50-12.00 – 6. ks. Doc. Petr Chalupa, Th.Dr. (UP v Olomouci – Czechy):  Wolność dla niewolników w prawodawstwie i praktyce Starego Testamentu. 

12.00-12.30 – dyskusja

12.30-13.30 – przerwa obiadowa (obiad w refektarzu w budynku – parter)

13.30-14.30 – referaty – blok III: (prowadzący: ks. prof. Stanisław Hałas)

13.30-13.40 – 1. Ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL:  Pedagogia wolności w praxis katolickiego Listu św. Jakuba Apostoła. 

13.40-13.50 – 2. Dr hab. Renata Jasnos, prof. Ignatianum, Kraków:  „Rozerwać kajdany zła" – być wybawicielem (goelem) brata, jako warunek własnego zbawienia. 

13.50-14.00 – 3. Ks. dr Roman Mazur SDB:  Wolność słowa w głoszeniu Ewangelii. Przykład Ef 6,10-20. 

14.00-14.10 – 4. Ks. mgr-lic. Zbigniew Rycerz MSF:  Pieśń narodu bez ojczyzny. Refleksja na podstawie Psalmu 137. 

14.10-14.20 – 5. Mgr Sylwia Wajner:  Biblijne perykopy o wolności w nauczaniu katechetycznym. 

14.20-14.30 – 6. Mgr Hanna Górska:  Wolność synów Bożych na podstawie Rz 8,12-17 i Ga 4,1-7. 

14.30-15.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji

15.00 – zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

Marta Mastyło, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

« 1 »

reklama

reklama

reklama