VII Narodowa Pielgrzymka Węgrów w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Okazując miłosierdzie drugiemu człowiekowi, możemy naprawdę zmienić świat. - mówił abp Marek Jędraszewski w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia podczas VII Narodowej Pielgrzymki Węgrów do Polski.

Metropolita krakowski poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego, który będzie peregrynował po węgierskich parafiach.

Pielgrzymów przywitał rektor Sanktuarium - ks. prałat Franciszek Ślusarczyk. Przypomniał, że krakowskie Łagiewniki były miejscem, do którego pielgrzymowali Jan Paweł II, Benedykt XVI i obecny papież Franciszek. Dodał, że Boże miłosierdzie jest kluczem do zrozumienia pontyfikatu Jana Pawła II.

- Kiedy rozpoznał w sercu głos powołania kapłańskiego, poznał bliżej postać i posłannictwo Siostry Faustyny, miał świadomość, że tego bogactwa nie może zatrzymać tylko dla siebie. Jako papież napisał encyklikę o Bożym Miłosierdziu „Dives in misericordia", dokonał beatyfikacji, a później kanonizacji Faustyny Kowalskiej oraz całej rzeszy ludzi o miłosiernych sercach, również tych, którzy dojrzewali na polskiej ziemi, jak choćby: królowa Jadwiga, brat Albert Chmielowski czy Maksymilian Kolbe. Dokonując w Łagiewnikach konsekracji nowej świątyni Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu prosząc swoich rodaków, by stawali się wiarygodnymi świadkami i apostołami Jezusa Miłosiernego.

Myśl Papieża Polaka rozwijał Benedykt XVI, który spotykając się z chorymi, zaznaczył, że są oni świadkami miłosierdzia Bożego. Papież Franciszek zwrócił uwagę na kolejny wymiar miłosierdzia, kiedy podczas Światowych Dni Młodzieży, spowiadał w Bazylice, przybliżając młodych do osobistego spotkania z Miłosiernym Bogiem.

- Miłosierdzie Boże - jak pamiętamy - było centralnym przesłaniem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Łagiewniki były najważniejszym i najchętniej odwiedzanym miejscem przez młodych ludzi. Jest to jednak miłosierdzie wymagające! Już samo przesłanie: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią", jest wezwaniem do trudu kształtowania swego umysłu, woli i serca w duchu miłosierdzia, a więc w duchu prawdy, przebaczenia, wzajemnej miłości.

Ks. prałat wspomniał, że do Sanktuarium licznie pielgrzymują wierni, prosząc Boga o łaski nie tylko dla siebie, ale również dla najbardziej potrzebujących: umierających, grzeszników, cierpiących w czyśćcu. Na zakończenie zapraszał wszystkich do udziału w apostolstwie miłosierdzia.

-Już teraz bardzo serdecznie Wam życzę, by każde podejmowane przez Was dobre dzieło, było przez ufną modlitwę oraz owocne korzystanie z sakramentów świętych, zanurzone w oceanie Bożej Miłości, przynosząc tak bardzo upragnione owoce prawdziwego pokoju, wzajemnej miłości, umiłowania Bożej prawdy i szacunku dla każdego człowieka. Niech Boże Miłosierdzie będzie dla Was, dla Waszych rodzin, parafii i całej Waszej Ojczyzny niezawodnym źródłem nadziei.

Słowo pozdrowienia do węgierskich pielgrzymów skierował także abp Marek Jędraszewski. Zaznaczył, że w dzieje węgierskiej i polskiej historii wpisana jest, jako Królowa, Najświętsza Maryja Panna. Fakt ten potwierdza bliskość i braterstwo obu narodów.

- To dla mnie ogromna radość, że łączy nas także postać Jana Pawła II - niestrudzonego orędownika Bożego miłosierdzia. Za chwilę poświęcę obraz Chrystusa Miłosiernego, którego Wy, Drodzy Bracia i Siostry, weźmiecie do siebie, do swojej ojczyzny. Potrzebne jest nam Jego miłosierdzie i Jego pełne miłości spojrzenie Boga - człowieka, który przebacza nam grzechy.

Hierarcha zaznaczył, że na kształtowanie wyobraźni miłosierdzia wpływają drobne gesty, które pozwalają budować świat przeniknięty Bożym miłosierdziem. Metropolita krakowski złożył również jubileuszowe życzenia biskupowi Józsefowi Tamásowi.

VII Narodowa Pielgrzymka Węgrów do Polski odbywa się w intencji wzmocnienia chrześcijańskiej przyjaźni polsko - węgierskiej. Rozpoczęła się 25 czerwca na Jasnej Górze. Pielgrzymi przyjechali do Polski specjalnym taborem kolejowym. Ostatnim jej etapem jest wizyta w Tarnowie.

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao