Wadowice: gala finałowa ogólnopolskiego konkursu w 98. rocznicę chrztu Karola Wojtyły

Św. Jan Paweł II jest naszym „świętym z sąsiedztwa”, który uczy, jak żyć pełnią życia i cieszyć się nim – mówił w Wadowicach bp Damian Muskus OFM, który przewodniczył Mszy św. dla Ochotniczych Hufców Pracy.

W 98. rocznicę chrztu Karola Wojtyły młodzież z całej Polski przybyła do jego rodzinnego miasta i wzięła udział w gali finałowej konkursu papieskiego, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Przyjmuję”.

W wadowickiej bazylice zgromadzili się młodzi ludzie i ich instruktorzy z Ochotniczych Hufców Pracy oraz młodzież szkolna, która wzięła udział w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim.

W homilii bp Muskus nawiązał do przypadającej 20 czerwca rocznicy chrztu św. Karola Wojtyły. Jak podkreślał, przy wadowickiej chrzcielnicy rozpoczął się wielki dialog miłości, jaki Jan Paweł II całym swoim życiem prowadził z Jezusem.

„Od wadowickiej chrzcielnicy biegnie droga przez Kraków, aż do Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, gdzie niemal czterdzieści lat temu Karol Wojtyła odpowiedział na pytanie kardynała prowadzącego wybory nowego papieża: „Czy przyjmujesz?”. Jan Paweł II, odpowiadając „Przyjmuję”, brał na swoje barki ciężar ogromnej odpowiedzialności za losy Kościoła i człowieka w świecie” – mówił krakowski biskup pomocniczy. Dodał, że słowo „przyjmuję” oznaczało też, że papież, świadomy swojej ludzkiej słabości i ograniczeń, oddaje się do całkowitej dyspozycji Jezusa, ufa Mu bezgranicznie i pozwala Mu się prowadzić.

„Również wy będziecie odpowiadali na dwa pytania: pytanie o miłość i pytanie o przyjęcie życiowej odpowiedzialności za siebie, za swoje powołanie, za najbliższych i przyjaciół, za pracę, jaką będziecie wykonywali” – mówił hierarcha, zwracając się do młodych. Przekonywał, że Jezus dla każdego z nich ma „wielką propozycję współpracy w dziele zbawiania świata”. „Od Jana Pawła II możecie uczyć się wypowiadać słowo „przyjmuję” z pełnym zaangażowaniem i gorącym sercem” – wskazał.

Bp Muskus przywołał ponadto pojęcie „święty z sąsiedztwa”, którego użył papież Franciszek w adhortacji apostolskiej „Gaudete et exsultate” na określenie osób, które „żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga”.

Według niego, takim „świętym z sąsiedztwa” z pewnością jest Jan Paweł II, a jego życie to ideał, do którego każdy może dążyć. „Po ten ideał warto sięgać, bo dzięki temu nasze życie będzie miało głębię, smak i sens. Jako młody człowiek, ale i później, nawet jako papież, Karol Wojtyła potrafił śmiać się i cieszyć, nawiązywać cenne i bardzo trwałe przyjaźnie, czerpał radość z przebywania wśród ludzi, z piękna natury, z uprawiania sportów i z czytania poezji” – argumentował kaznodzieja. Dodał, że papież nie był „postacią z pomnika”, ale człowiekiem z krwi i kości. „Dlatego dziś może być prawdziwym przewodnikiem, przyjacielem i mistrzem. Takim przyjacielem, któremu warto zaufać” – podkreślił.

Po Mszy św. odbyła się gala finałowa XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, w którym uczestniczyli zarówno członkowie OHP, jak i młodzież szkolna. Św. Jan Paweł II jest patronem Ochotniczych Hufców Pracy, a ogólnopolski konkurs papieski wpisał się w tradycje wychowawcze i edukacyjne OHP.

W tym roku głównym celem konkursu fotograficzno-plastycznego było uczczenie 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, a także przypominanie i wskazywanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z jego nauczania. Jury wyróżniło 30 prac wykonanych przez członków OHP oraz 18 innych, których autorami jest młodzież szkolna. Nagrodzone prace, fotografie i obrazy, będzie można oglądać na stronie internetowej konkurs-papieski.com.

md / Wadowice

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama