Zakończył się II Synod Młodzieży diecezji płockiej

Pod hasłem „Bóg jest zawsze młody” – obradował drugi synod młodzieży diecezji Płockiej. 200 delegatów z różnych dekanatów, ruchów kościelnych przez dwa dni dyskutowało na temat wiary, Kościoła, powołania i świadectwa życia chrześcijańskiego w dzisiejszym świecie.

Obrady synodu przeprowadzone zostały w trzech blokach tematycznych. Pierwszym z nich był „Święty Kościół – sakramenty i Słowo Boże”, a drugim „Mój Kościół” – czyli parafia. Trzecim tematem, nad którym dyskutowali młodzi, była „Odpowiedzialność za życie”. Jak mówi ordynariusz diecezji płockiej, z wielkim zaskoczeniem i podziwem słuchał młodych, którzy występowali w obronie życia poczętego.

    “Z wielką uwaga słuchałem każdego wystąpienia na sesjach plenarnych. Moi młodzi diecezjanie z wielkim przejęciem mówili o tym kim jest dla nich Bóg, Eucharystia, sakramenty – zwłaszcza spowiedź. Akcentowali rolę liturgii parafialnej, rekolekcji wielkopostnych czy przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania – mówi Radiu Watykańskiemu bp Libera. – Byłem zbudowany ich postawą w kwestii ochrony życia dziecka poczętego, żądaniem bardziej stanowczych działań Kościoła pro-life. W debacie synodalnej młodzież postulowała np. zmianę formuły kursów przedmałżeńskich w klasach maturalnych oraz powołanie referenta do spraw pro-life w diecezjalnym duszpasterstwie młodzieży. Sporo miejsca młodzi poświęcili mediom społecznościowym, postulując szersze ich wykorzystanie w działaniach ewangelizacyjnych, zwracając równocześnie uwagę na szereg zagrożeń, jakie niesie z sobą świat wirtualny, szczególnie pornografia.”

Intensywna, wielowątkowa debata synodalna znalazła swoje zwieńczenie w postaci „Przesłania II Synodu Młodych”. Jego adresatami są biskupi, księża, osoby konsekrowane i ludzie młodzi żyjący na Mazowszu. Przesłanie kończy modlitwa do św. Stanisława Kostki, patrona i rówieśnika młodych uczestników Synodu. Prosili mnie, żeby przekazać przesłanie Ojcu Świętemu Franciszkowi, jako odpowiedź na jego orędzie skierowane niedawno do młodych Kościoła Płockiego oraz jako ich wkład w prace październikowego Synodu Biskupów w Rzymie.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao