Jan Paweł II inspiracją dla dzieł miłosierdzia Caritas

Jak mówił św. Jan Paweł II, „Miłosierdzie jest “drugim imieniem” miłości, ujmującym jej aspekt najgłębszy i najbardziej wzruszający: jej gotowość do zaspokojenia wszelkich potrzeb, a zwłaszcza jej bezgraniczną zdolność przebaczania”.

„Miłosierdzie Boże to miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”. W liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II chcemy się pochylić nad dziełami jakie zostały zainicjowane myślą i czynem naszego Świętego Papieża. Diecezjalne Caritas wiele swoich przedsięwzięć dedykowało Janowi Pawłowi II, jako najlepszemu patronowi zarówno dzieł miłosierdzia, pomocy, jak i kultury.

W Gdańsku działa Centrum Pomocowe im. Jana Pawła II. Święty patron uwrażliwiał mówiąc: „Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą". Dlatego w  placówce na co dzień realną pomoc otrzymują osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.  W ośrodku działają Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Dom Pomocy Społecznej i Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej. Dzięki ofiarności darczyńców podopieczni mają zagwarantowaną opiekę, leczenie, rehabilitację i dobre warunki życia.

Jak mówił św. Jan Paweł II, „Miłosierdzie jest “drugim imieniem” miłości, ujmującym jej aspekt najgłębszy i najbardziej wzruszający: jej gotowość do zaspokojenia wszelkich potrzeb, a zwłaszcza jej bezgraniczną zdolność przebaczania”. Dom Miłosierdzia  im. Jana Pawła II w Częstochowie jest miejscem, które stara się wyjść naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych. Właśnie tam mogą się spotkać dzieci, młodzież, osoby starsze i samotne potrzebujące pomocy. Na terenie Domu Miłosierdzia działa Świetlica im. Jana Pawła II, do której przychodzą dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Mogą zjeść posiłek, uczestniczyć w różnych zajęciach, odrobić lekcje, a także skorzystać z porad pedagoga, socjoterapeuty i psychoterapeuty. Dom Miłosierdzia to również Klub Seniora oraz  dzienny Dom Senior +, gdzie osoby starsze spotykają się, jeżdżą na wycieczki, do teatru, na koncerty, uczestniczą w różnych zajęciach, a także spędzają czas w swoim towarzystwie.

Św. Papież powiedział, że „Troska o dziecko (...) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Dlatego właśnie  Janowi Pawłowi II poświęcony jest Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Bydgoszczy, który pełni funkcję opiekuńczą wobec dzieci, a także przygotowuje kandydatów na przyszłych rodziców. W Ośrodku wydawane są zaświadczenia kwalifikacyjne i opinie osobom przygotowanym do podjęcia opieki, a także  prowadzona jest pomoc w   przeprowadzeniu formalności prawnych związanych z przysposobieniem lub ustanowieniem rodziny zastępczej, rodzinnych domów dziecka lub rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Ośrodek prowadzi pomoc dla matek, poradnictwo rodzinne, pomoc pedagogiczno- psychologiczną, zarówno dla rodzin naturalnych jak również zastępczych.

"Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę kontynuować to aż do końca" – wołał Św. Jan Paweł II. W Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach utworzono Centrum Kultury Ekumenicznej, którego Jan Paweł II został patronem. Centrum funkcjonuje w formie Parku miniatur najstarszych drewnianych kościołów, cerkwi prawosławnych, greckokatolickich, z terenów południowo-wschodniej Polski, Słowacji i Ukrainy. 140 makiet jest ustawionych na 10 wzgórzach i przedstawiają architekturę Pogórzan, Dolinian, Łemków i Bojków. Napis nad główną bramą Centrum -  PONAD WSZYSTKIM NIECH BĘDZIE MIŁOŚĆ, ma przypominać o trudnej historii mieszkańców Bieszczad i antagonizmach społecznych na tych terenach. W ośrodku organizowane są kolonie dla dzieci z Ukrainy i Białorusi. Wiele z dzieci jest wyznania prawosławnego, obrządku greckokatolickiego i rzymskokatolickiego. Centrum sprzyja budowaniu prawdziwej jedności i uczy poszanowania kultur i społeczności różnych wyznań, opartego na Miłości.

źródło: Centrum Medialne Caritas Polska

« 1 »

reklama

reklama

reklama