Kraków: wręczono Nagrody im. ks. prof. Józefa Tischnera

O. Ludwik Wiśniewski OP, Łukasz Garbal oraz Lidia i Jerzy Owsiakowie odebrali Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.

Uroczysta gala odbyła się w sobotę wieczorem w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Laureaci przyznawanej od 2001 r. nagrody wyłaniani są w trzech kategoriach: pisarstwa religijnego lub filozoficznego stanowiącego kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”, publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” oraz inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”. 

W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego uhonorowano o. Ludwika Wiśniewskiego za jego książkę „Nigdy nie układaj się ze złem. Pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i Polskę”. Jak czytamy w uzasadnieniu, kapłan „odważnie upomina się o powrót do wartości ewangelicznych w myśleniu o Polsce i o świecie. W jego tekstach współczesne chrześcijaństwo uwalnia się od grymasu niechęci do świata i odzyskuje swój źródłowy blask”.

Odbierając nagrodę, dominikanin wyznał, że w jego życiu najważniejsze są dwie koncepcje: autonomia sumienia i słowa „nienawiść zabija”. „Od wieków mówi się w Kościele za św. Tomaszem, że sumienie jest najwyższym autorytetem. Często jednak zaprzecza się temu, kiedy sumienie nie stoi w zgodzie z doktryną Kościoła. Drugą koncepcją są słowa, którymi kieruję się od lat 70.: nienawiść zabija. Zabija i tego, kogo się nienawidzi, i tego, który nienawidzi” – mówił o. Wiśniewski.

W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne wyróżnienie zdobył Łukasz Garbal, nagrodzony za książkę „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa”. Stanowi ona „fresk dwudziestowiecznego polskiego losu. Opowieść o życiu Jana Józefa Lipskiego służy nie tylko przypomnieniu tej legendarnej postaci, lecz także pokazaniu, że współczesna Polska może być inna. Autor proponuje swym czytelnikom lekcję dojrzałego patriotyzmu, który łączy, a nie dzieli”.

Jak podkreślał autor książki, Jan Józef Lipski był „człowiekiem uśmiechniętym”. - Wierzę, że taka właśnie Polska, otwarta i uśmiechnięta, jest możliwa – mówił.

Wyróżnienie w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych odebrali Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Jerzy Owsiak za działalność w ramach Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. „Fundacja od ponad ćwierćwiecza nieprzerwanie wyposaża tysiące polskich szpitali w sprzęt ratujący życie, ale jej zasługi są także niematerialne. Nagrodzeni uczą radości pomagania i pokazują, że dobro nie ma pokoleniowych, narodowych czy światopoglądowych granic” – głosi werdykt kapituły.

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak mówiła, że w czasach, kiedy mowa nienawiści zatacza coraz szersze kręgi, nagroda ma dla niej „ogromne znaczenie”. „My, Polacy, jesteśmy zespołem. Dla mnie nie ma dwóch krain, jest tylko jedna Polska. Orkiestra pokazuje, że jest w nas wiele dobra i razem tworzymy niesamowity kraj” – podkreślał Jerzy Owsiak.

W skład Kapituły Nagrody wchodzą ks. Adam Boniecki jako przewodniczący, Witold Dudziński, Jacek Karnowski, abp Grzegorz Ryś, Władysław Stróżewski, Piotr M. Śliwicki, Łukasz Tischner, Karolina Wigura i Henryk Woźniakowski.

Nagroda jest przyznawana od 2001 r. Została ustanowiona, aby promować w Polsce style myślenia i postawy łączące w sobie intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na „twarz drugiego”. 

Wśród dotychczasowych laureatów są między innymi: Barbara Skarga, s. Małgorzata Chmielewska, Janina Ochojska, Jan Nowak-Jeziorański, ks. Michał Heller, Wojciech Jagielski, o. Wacław Hryniewicz. 

md / Kraków

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao