Poznań: „Być miłosiernym” - Kalendarz Trzech Religii 2020

Dzieła miłosierdzia prowadzone przez wyznawców judaizmu, islamu i chrześcijaństwa w Poznaniu stały się tematem przewodnim Kalendarza Trzech Religii 2020, który został przygotowany już po raz trzeci.

Kalendarz jest elementem dialogu międzyreligijnego, prowadzonego w stolicy Wielkopolski.

„Tajemnicę miłosierdzia należy zgłębiać nie tylko słowami, ale przede wszystkim dziełami. Prawdziwie miłosiernym stylem życia, tworzonym przez bezinteresowną miłość, braterskie posługiwanie i szczere dzielenie się, co, jak mamy wrażenie, rozwija się w naszym mieście” – czytamy we wstępie do kalendarza.

„W tym roku w naszym kalendarzu przybliżamy dzieła miłosierdzia, które stanowią element łączący judaizm, islam i chrześcijaństwo. Fotografie zamieszczone w kalendarzu dokumentują różne formy działań charytatywnych prowadzonych przez wyznawców trzech religii w Poznaniu” – mówi KAI o. dr Marcin Wrzos OMI.

Koordynator projektu podkreśla, że we wstępie do kalendarza zamieszczono informacje przybliżające tajemnicę miłosierdzia oraz konkretne sposoby jego realizacji przez wyznawców trzech religii.

Ojciec dr Wrzos zwraca uwagę na jedno z pierwszych zdjęć dokumentujące działania prowadzone przez pastora Radosława Hofmana. „Na ulice Poznania od kilku lat wyrusza wieczorami autobus pastora Hofmana, który zaprasza wyznawców tych religii do pomocy bezdomnym” – zauważa o. dr Wrzos.

Zaznacza, że modlitwa za potrzebujących jest także jednym z elementów czynienia miłosierdzia. „Październik to miesiąc poświęcony misjom w Kościele katolickim, dlatego też nie zabrakło informacji, że w tym miesiącu wspieramy misje i dzieła miłosierdzia praktykowane w krajach misyjnych” – zaznacza.

Koordynator projektu zwraca uwagę, że kalendarz na pierwszych stronach zawiera opracowanie dotyczące różnicy rachuby czasu w kulturze chrześcijańskiej, arabskiej i żydowskiej.

„Prezentuje znane nam kalendarium chrześcijańskie, muzułmańskie i żydowskie, oparte na innych rachubach czasowych, bo datowanych od powstania świata (żydzi) czy pielgrzymki proroka Muhammeda z Mekki do Medyny (muzułmanie)” – tłumaczy o. dr Wrzos.

W kalendarzu znajdziemy najważniejsze święta trzech religii, dni ich modlitwy (niedziela, szabat, dzień zgromadzenia), nazwy poszczególnych miesięcy. W części dotyczącej chrześcijan pojawiają się święta nie tylko katolików, ale również prawosławnych czy protestantów. Wyróżnione są też daty polskich świąt narodowych.

„Kalendarz ma służyć prowadzeniu dialogu życia, wyrażania sobie wzajemnego szacunku, do okazywania życzliwości, składania życzeń z okazji obchodzonych świąt. Jest efektem naszych wspólnych spotkań z imamem Youssefem Chadidem, podrabinem Szymonem Zadumińskim, które budują dialog międzyreligijny” – dodaje o. dr Wrzos.

Kalendarz został wydany w nakładzie 5300 egzemplarzy ze środków budżetowych Miasta Poznania i będzie dostępny bezpłatnie. Będzie go można otrzymać: w nowej siedzibie Wydziału Kultury UM przy ul. 3 maja 46, w punktach informacji kulturalnej (plac Wolności) i turystycznej (Stare Miasto), w synagodze, meczecie, w parafii i klasztorze oblatów w Poznaniu oraz przez stronę www.misyjne.pl.

Twórców kalendarza wsparli ich przełożeni abp. Stanisław Gądecki, metropolita poznański, naczelny rabin Michael Schudrich, mufti Nidal Abu Tabaq, wspólnoty religijne oraz władze miasta.

Inspiracją dla twórców kalendarza był podobny, wydany wcześniej w Katowicach.

msz / Poznań

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao