Rada do spraw przetwarzania danych przez Kościoły odbyła pierwsze posiedzenie

W dniu wczorajszym, tj. 27.02.2019 r. odbyło się posiedzenie inaugurujące Radę ds. współpracy z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Rada powstała z inicjatywy Ministra Cyfryzacji. W pierwszym posiedzeniu uczestniczyło ok. 50 przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, w tym Kościoła katolickiego. Posiedzenie odbyło się przy udziale wielu przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji.

Rada ma na celu wskazanie przez związki wyznaniowe obszarów przetwarzania przez nie danych osobowych, które mogą wymagać inicjatywy legislacyjnej ze strony Ministerstwa Cyfryzacji i zmian w prawie powszechnie obowiązującym.

Posiedzenie było także okazją do wymiany w szerokim gronie doświadczeń z zakresu przetwarzania danych. Podczas posiedzenia zasygnalizowano między innymi kwestię przetwarzania danych w placówkach medycznych w kontekście gwarantowanej ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opieki duszpasterskiej. 

Powstanie i działalność rady daje nadzieję na efektywne współdziałanie pomiędzy związkami wyznaniowymi i państwem na rzecz realizacji jak najpełniejszej ochrony danych.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama