Suchowola: obchody 35. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

"Módlmy się, abyśmy zawsze mieli odwagę stanąć po stronie prawdy i jej bronić" - mówił do wiernych w Suchowoli bp Tadeusz Wojda. Zgromadzeni na uroczystej Mszy św. dziękowali Bogu za świadectwo wiary ks. Jerzego, a także modlili się o jego kanonizację.

Arcybiskup metropolita porównał w homilii życie ks. Jerzego do życia Apostoła Pawła. Obydwaj, pomimo wielu przeciwności i prób, wyszli z nich zwycięsko, dlatego, że zaufali całkowicie Jezusowi. Obydwaj doświadczali krzywd, niesprawiedliwości i cierpienia ze względu na Jezusa Chrystusa i głoszoną prawdę.

Metropolita białostocki przywołał fragmenty homilii kapelana Solidarności, w których podkreślał on jednoznacznie, że życie można budować tylko na prawdzie, bo ona ma swoje źródło w Bogu.

Zdaniem hierarchy wiele jeszcze pozostało w ludzkich sercach spuścizny komunistycznej, która spowodowała rozdwojenie postaw, niszcząc wewnętrzną spójność sumienia i prawdy. „Doświadczamy tego swoistego dramatu na co dzień. Często jesteśmy obojętni wobec kłamstwa, nie demaskujemy go, nie walczymy z nim. Dajemy co najwyżej do zrozumienia, że w kłamstwo nie wierzymy, ale to nie jest właściwa postawa. To nie jest postawa chrześcijańska, gdy ktoś przymyka oko lub przyzwala na kłamstwo. Taka postawa zniewala, gdy tymczasem odważne dawanie świadectwa prawdzie czyni człowieka wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia” – wskazywał.

Abp Wojda, przypominając walkę z prawdą, jaka miała miejsce w czasach komunistycznych podał współczesne przykłady podobnych presji i walki z prawdą, współczesnego „kryzysu prawdy”.

„Świadectwo ks. Jerzego staje się dziś szczególnie ważne. Związane jest to przede wszystkim z coraz powszechniejszym poddawaniem w wątpliwość prawdy obiektywnej pochodzącej od Boga i gloryfikowaniem wolności osobistej. W imię tej wolności współczesny człowiek pretenduje do zastąpienia Boga i zarezerwowania sobie prawa do samodzielnego decydowania o dobru i złu własnego postępowania” – tłumaczył.

Zgromadzonych na liturgii zachęcał do modlitwy „już nie za ks. Jerzego, ale przez pośrednictwo ks. Jerzego, aby prawda zawsze zwyciężała najpierw w nas, a potem w naszych rodzina i w naszym społeczeństwie. Módlmy się do Boga za pośrednictwem bł. ks. Jerzego, aby kłamstwo ani żadne ideologie nie przeważały nad prawdą i nie zdołały nam odebrać wolności. Módlmy się, abyśmy zawsze mieli odwagę stanąć po stronie prawdy i jej bronić”.

Na uroczystości przybył kapelan Prezydenta RP, ks. Zbigniew Kras, który na początku odczytał list od Andrzeja Dudy.

Mszę św. koncelebrował ks. Ryszard Umański, kapelan Solidarności oraz kapłani białostockiego prezbiterium. Obecny był również przedstawiciel prawosławnego abp. Jakuba.

Uroczystości zgromadziły przedstawicieli rządu, parlamentarzystów władz wojewódzkich i lokalnych. Wzięła w nie udział Kampanię Honorową Policji, reprezentanci służb mundurowych: Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Lasów Państwowych oraz poczty sztandarowe. Jak zawsze na uroczystości upamiętniające ks. Jerzego przybyli związkowy Solidarności z Regionu Podlaskiego wraz przewodniczącym Józefem Mozolewskim, a także z innych części Polski. Przybyła również rodzina bł. ks. Jerzego.

Przed Mszą św. na placu pod pomnikiem kapłana-męczennika miały miejsce okolicznościowe przemówienia, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Po Mszy św. w kościele miał miejsce koncert pt. „Dobrem zwyciężać”. Wystąpił w nim m. in. znany aktor i reżyser Jerzy Zelnik.

tm / Suchowola

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama