Szkolenie KIOD dla Sióstr Felicjanek

Kościelny Inspektor Ochrony Danych przeprowadził w Przemyślu szkolenie z ochrony danych osobowych dla sióstr felicjanek.

Dnia 19 października 2019 r., na zaproszenie Prowincji Matki Bożej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Kościelny Inspektor Ochrony Danych przeprowadził szkolenie poświęcone tematyce ochrony danych osobowych w zgromadzeniach zakonnych. 

Ks. Piotr Kroczek przedstawił kwestie bezpośrednio związane z ochroną danych osobowych w podmiotach zakonnych, uwzględniając prawo własne oraz przestrzenie działania sióstr felicjanek. Duża cześć szkolenia została poświęcona kwestiom praktycznym ochrony danych osobowych przy prowadzeniu przez siostry felicjanki dzieł związanych z opieką nad chorymi i samotnymi w parafiach i domach pomocy społecznej oraz prowadzeniem świetlic profilaktyczno-opiekuńczych.

KIOD wskazał na symultaniczne zastosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa kanonicznego w zakresie ochrony danych osobowych przy nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i ośrodkach pedagogiczno- rehabilitacyjnych.

KIOD wskazał także na podstawowe zasady ochrony przez zagrożeniami związanymi z korzystaniem z nowych technologii.

Szkolenie było też okazją do spotkania z przełożonymi lokalnych domów zakonnych oraz Zarządem Prowincjalnym Zgromadzenia.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama