Szkolenie Kościelnego Inspektora Ochrony Danych dla ekonomów diecezjalnych

We czwartek 16 maja 2018 r. w ramach corocznego spotkania ekonomów odbyło się szkolenie z ochrony danych osobowych.

Podczas dwudniowego spotkania jednym z wiodących tematów była ochrona danych osobowych w podmiotach kościelnych w kontekście zadań realizowanych przez księży odpowiedzialnych na ekonomiczną stronę funkcjonowania Kościoła katolickiego. Z wykładem dotyczącym tej materii zaproszony został ks. Piotr Kroczek – Kościelny Inspektor Ochrony Danych. 

Wygłosił on prelekcję na temat możliwości przeprowadzania kontroli przez uprawnione do tego organu nadzorcze kościelne i państwowy. Wskazał on na przysługujące podczas kontroli prawa oraz pouczył o obowiązkach podmiotów kontrolowanych. Część szkolenia dotyczyła możliwości i zasad stosowania monitoringu wizyjnego. Kościelny Inspektor Ochrony Danych wskazał na obowiązki, które muszą być spełnione celem dostosowania monitoringu wizyjnego do wymagań prawa powszechnie obowiązującego w tym RODO i Dekretu Ogólnego KEP o ochronie danych osobowych z dnia 13 marca 2018 r. oraz kryteria, które należy uwzględnić przy decydowaniu się na zastosowanie systemu monitoringu w przyszłości.   

Podczas spotkanie była także możliwość zadawania pytań oraz wymiany doświadczeń dotyczących praktyki stosowania przepisów kościelnych i państwowych z zakresu ochrony danych osobowych.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama