W Sejmie RP o powołaniu w PE ideowej Frakcji Roberta Schumana

Elity europejskie bardziej niż Schumanem, de Gasperim czy Adenauerem inspirują się Marksem, Gramscim czy Spinellim - przekonują członkowie Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana.

Apelują oni do Parlamentarzystów Europejskich o utworzenie w Parlamencie Europejskim ideowej Frakcji Schumana, która może stać się ważnym mechanizmem powrotu do wartości, które przyświecały „Ojcom Założycielom” zjednoczonej Europy. Członkowie Zespołu przedstawili swój apel podczas konferencji prasowej w Sejmie RP.

W konferencji uczestniczyli: przewodniczący Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana, senator Andrzej Kamiński, członkowie zespołu m.in. senatorowie: Zbigniew Cichoń, Tadeusz Kopeć, Wiesław Dobkowski, Krystian Probierz oraz poseł Izabela Kloc a także prezes Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak i wiceprezes Instytutu Ryszard Krzyżkowski. Przedstawili oni przyjętą w lutym br. przez Zespół deklarację, w której wyrażają zaniepokojenie obecnym kryzysem Unii Europejskiej i apelują do polityków o powrót do wartości chrześcijańskich, które przyświecały Robertowi Schumanowi, Alcide de Gasperiemu i Konradowi Adenauerowi -„Ojcom Europy”. Przekonują, że Europa znalazła się na zakręcie właśnie ze względu na odejście od tych zasad.

„Zespół Parlamentarny Krzewienia Idei Roberta Schumana w Polsce zwraca się z apelem do Parlamentarzystów Europejskich o utworzenie ideowej Frakcji Schumana, która może się stać ważnym mechanizmem powrotu Europy do wartości chrześcijańskich. Frakcji budującej Wspólnotę Europejską na sformułowanych przez Roberta Schumana założeniach, odrzucającej ideologie liberalne i relatywistyczne, jako sprzeczne z godnością człowieka i właściwie pojmowanym humanizmem” – czytamy.

Autorzy deklaracji zwracają uwagę, że Europa – zgodnie z ideą Schumana – powinna budować wspólnotę narodów, nie zaś zmierzać w kierunku „superpaństwa”. W tym kontekście krytykują frakcje funkcjonujące obecnie w Parlamencie Europejskim.

Uczestnicy konferencji prasowej nawiązując do deklaracji zwracali uwagę, że obecnie elity europejskie bardziej niż postaciami takimi jak Schuman, de Gasperi czy Adenauer inspirują się Marksem, Gramscim czy Spinellim. Podkreślali, że Frakcja Schumana mogłaby powstać choćby jako opozycja do założonej w 2010 r. przez Guya Verhofstadta Grupy Spinellego.

Podczas spotkania przypomniano też szereg inicjatyw podejmowanych przez Instytut Myśli Schumana, jak np. akcję ”Wigilia bez granic”, czy „Wielkanoc bez granic”, polegające na zapraszaniu do świątecznego stołu przebywających w Polsce cudzoziemców. Wspomniano również o „Modlitwie bez granic” – odbywającej się w archikatedrze warszawskiej każdego 13. dnia miesiąca – o rychłą beatyfikację Roberta Schumana oraz w intencji powrotu Europy do wartości chrześcijańskich.

maj / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama