Dziękowali za obecność Jana Pawła II w Licheniu

Dziękując za pielgrzymkę św. Jana Pawła II do Lichenia, w jej 21 rocznicę, w licheńskiej bazylice około 3 tysięcy osób modliło się, by dziedzictwo, które pozostawił Święty Papież, wydało obfity plon.

„Dziś patrzymy na Boga, który jest dla nas tajemnicą; którego objawił nam Jezus Chrystus – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dzisiejsza uroczystość zachęca nas do kontemplacji tajemnicy Boga, który jest Miłością” – rozpoczął południową Eucharystię w uroczystość Trójcy Przenajświętszej ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium.

Marianin przypomniał zebranym w bazylice, że w tych dniach przypada 21. rocznica pielgrzymki św. Jana Pawła II do Lichenia. Ojciec Święty przebywał w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w dniach 6-8 czerwca 1999 roku podczas VII, najdłuższej pielgrzymki do Polski. Wówczas na placu przed budowaną bazyliką zebrało się ponad 100 tysięcy osób, które uczestniczyły 7 czerwca w porannym nabożeństwie z Ojcem Świętym. Jan Paweł II w homilii nazwał licheńskie Sanktuarium miejscem, „które Maryja bardzo umiłowała. Każde sanktuarium jest bowiem w jakimś sensie domem Elżbiety, który nawiedza Matka Syna Bożego, by być blisko swego umiłowanego ludu.” Na pytanie, czy ktoś spośród zebranych w bazylice, był wówczas na spotkaniu z Papieżem, kilkadziesiąt osób podniosło ręce. „Za tę pielgrzymkę chcemy dziękować, bo to wielki dar dla konińskiej ziemi – podkreślił ks. Kumala – tylko raz w historii Ojciec Święty przebywał na tej ziemi konińskiej.”

„Dziś Ewangelia mówi nam o Bogu Trójjedynym, który działa w życiu człowieka. O Bogu, który umiłował świat i posyła swojego umiłowanego Syna, który staje się Człowiekiem, jednym z nas, by ten świat ocalić i doprowadzić do celu, jaki zamierzył, a którym jest niebo” – mówił kapłan w homilii nawiązując do przeżywanej 7 czerwca uroczystości Trójcy Przenajświętszej. „Ta prawda wiary jest najtrudniejsza, ale zauważcie, że zaczynamy ją poznawać od początku naszego życia – kiedy mama czy babcia bierze rączkę małego dziecka i uczy je znaku krzyża „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…” To jest też najkrótsza modlitwa. Czy mamy na nią czas? Gdybyśmy choć na ten jeden moment świadomie zatrzymali się, to już jest najważniejsza modlitwa – oddajemy się Bogu, który jest Trójjedyny, by nas prowadził przez życie. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który jest Miłością – jesteśmy uzdolnieni do tego, by kochać, wybaczać, czynić dobro” – zauważył ks. Kumala i dodał: „Bóg jest jeden, ale nigdy nie jest sam – to wspólnota Osób. Stworzeni na Jego obraz i podobieństwo jesteśmy powołani, by żyć we wspólnocie – z innymi i dla innych”.

Po Mszy Świętej zebrani otrzymali obrazki z wizerunkiem św. Jana Pawła II modlącego się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej oraz słowami, którymi Święty Papież modlił się podczas pielgrzymki do Lichenia. Uroczystość uświetnił Sanktuaryjny Kwintet Dęty, którego koncertu wysłuchano po liturgii.     Przed pomnikiem św. Jana Pawła II, stojącym przed bazyliką, złożono wiązankę kwiatów.

Najbliższa niedziela będzie w sanktuarium Dniem wdzięczności fundatorom i budowniczym licheńskiej bazyliki, z okazji 16. rocznicy konsekracji świątyni, która przypada 12 czerwca.

Justyna Zacharek

źródło: Biuro Prasowe Sanktuarium

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao