Europejska konferencja ekspertów Kościoła katolickiego ds. ochrony danych osobowych

Dnia 19 maja 2020 r. odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie ekspertów Kościoła katolickiego do spraw ochrony danych osobowych.

Zostało ono zorganizowane przez Komisję Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE).

Podczas spotkania zidentyfikowano zagadnienia wspólne dla Kościoła katolickiego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Dokonano ich analizy i omówienia. Podczas obrad podjęto dyskusję o archiwach kościelnych i przetwarzaniu danych do celów archiwalnych, historycznych i naukowych. Eksperci omówili relacje kościelnych organów nadzorczych do ich państwowych odpowiedników oraz zakres podejmowanej między nimi współpracy. We wskazanym zakresie omówiono sprawę rozwiązań krajowych zarówno świeckich, jak i kościelnych. Eksperci omówili kwestie zakresu możliwości realizacji prawa do bycia zapomnianym w zbiorach danych przetwarzanych przez podmioty Kościoła katolickiego.   

Zebranie ekspertów ds. ochrony danych osobowych ma być trwałą inicjatywą stanowiącą przestrzeń wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy kościelnymi organami nadzorczymi w krajach Unii Europejskiej oraz ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama