Jak prowadzić duszpasterstwo w czasach pandemii?

Epidemia koronawirusa stawia przed duszpasterzami wyzwania, z którymi do tej pory nigdy się nie zetknęli. W poszczególnych diecezjach i parafiach pojawiają się różne rozwiązania, z których warto korzystać, ucząc się od siebie nawzajem

Warunki lokalne są różne, dlatego w każdym kościele i parafii trzeba roztropnie rozważyć, w jaki sposób zapewnić wiernym opiekę duszpasterską i umożliwić uczestnictwo w nabożeństwach i dostęp do sakramentów.

Olbrzymim dobrodziejstwem okazuje się internet, pozwalający na uczestnictwo w liturgii on-line, umożliwiający docieranie do wiernych z rozważaniami, wirtualnymi rekolekcjami czy innymi formami duszpasterskiej troski. Wiele parafii i poszczególni kapłani już od dłuższego czasu prowadzą duszpasterstwo korzystając z tego nowoczesnego kanału. Czas epidemii stwarza dodatkową motywację, aby nauczyć się z niego korzystać.

Nie można jednak poprzestać na kontaktach wirtualnych. Starając się zmniejszyć ryzyko zakażenia zmuszeni jesteśmy jednocześnie ograniczyć liczbę wiernych przebywających w kościele czy innym pomieszczeniu. Nie oznacza to jednak konieczności całkowitego zamknięcia kościołów. Skoro uznajemy, że istnieje doczesna potrzeba zrobienia zakupów i nie zamykamy z tego powodu sklepów, wprowadzamy natomiast odpowiednie procedury bezpieczeństwa, tym bardziej powinniśmy dostrzec potrzebę duchową wiernych i umożliwić im modlitwę indywidualną w kościołach, adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź czy nawet nabożeństwa w niewielkich grupach, przy zachowaniu odpowiedniej odległości.

Przykładem może być gliwicka katedra, która posiada wydzieloną kaplicę Najświętszego Sakramentu. Pozostaje ona otwarta dla wiernych, którzy zachęcani są do osobistej adoracji. Można do niej wejść codziennie od 9.00 do 17.00 (w niedziele 11.00 - 16.00). W tej samej kaplicy jest też okazja do sakramentu pokuty i pojednania od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 - 11.00 oraz 16.00 do 17.00.

W katedrze katowickiej spowiedź dostępna jest w stałych godzinach 6:30-18:00, przy zachowaniu wymogów sanitarnych. Podobne zasady obowiązują w innych kościołach katedralnych.

Jednocześnie trudno nie zauważyć, że na wielu stronach diecezjalnych i parafialnych brakuje obecnie aktualnych informacji dotyczących duszpasterstwa w czasie zagrożenia epidemicznego. Warto zachęcać swoich duszpasterzy, aby szczególnie teraz zadbali o strony parafialne, ponieważ dla wielu wiernych jest to obecnie pierwsza forma duszpasterskiego kontaktu

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama