Jako społeczność uniwersytecka nie możemy zgadzać się na zabijanie kogokolwiek

Ks. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, wystosował do społeczności akademickiej apel, w którym odwołał się do sytuacji związanej wyrokiem TK ws. aborcji eugenicznej i z protestami. Wezwał do wierności wartościom chrześcijańskim, którym służył patron uczelni – kard. Wyszyński.

Rektor wezwał do zachowania jedności, zwłaszcza w sprawach dotyczących fundamentalnych wartości. 

„Pamiętajmy o tym, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest społecznością liczącą 11 tysięcy członków. Uniwersytet to nasz wspólny dom. Wiele nas łączy. I to, co nas łączy jest naszą siłą oraz naszą wartością. Nie możemy dać się podzielić, szczególnie w tym, co dla nas powinno być najważniejsze. Pamiętajmy, że jesteśmy uczelnią państwową zbudowaną na wartościach chrześcijańskich. Nikt z naszej społeczności nie powinien o tym zapominać”.

Patron uczelni, kard. Wyszyński był wielkim obrońcą życia. Jak pisze rektor:

„Kluczową wartością, nie tylko dla naszej uczelni, która opiera swoje fundamenty na wartościach chrześcijańskich, jest prawo do życia. Życie jest podstawą człowieczeństwa, jego praw i zobowiązań. Nasz Patron - Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński, którego nauczanie jest dla nas wzorem, drogowskazem i inspiracją, prawo do życia, w tym szczególnie do życia dzieci nienarodzonych, stawiał na pierwszym miejscu wśród wszystkich praw przynależnych człowiekowi”.

Zaznaczył, że mimo różnic poglądowych nie można zgadzać się na zabijanie innych.

„Wiele nas łączy, choć nie jesteśmy tacy sami. Możemy mieć różne sympatie polityczne, możemy wyrażać, zgodnie z demokratycznymi standardami, swoje obywatelskie niezadowolenie, ale nie możemy jako społeczność uniwersytecka zgadzać się na zabijanie kogokolwiek, w tym najbardziej bezbronnych i niewinnych dzieci. «Bóg jest autorem życia, dlatego obrona i zachowanie życia oraz należyte jego wykorzystanie jest największym obowiązkiem człowieka» – mówił Kardynał Stefan Wyszyński”.

Podkreślił, że w wymianie poglądów najważniejszy jest szacunek.

„Uniwersytet to miejsce dyskusji, twórczych dialogów, a także rzeczowych, naukowych sporów. Jest to jednocześnie miejsce, w którym szacunek dla drugiego człowieka, także z którym się nie zgadzamy - odgrywa podstawową rolę. Szacunek wypływa bowiem z miłości, ta zaś, jak naucza Ewangelia, jest obowiązkiem każdego z nas”.

Zaznaczył, że sporów nie można załatwiać na ulicach, bo powoduje to zagrożenie. Nie można tez zgadzać się na „deptanie wartości, które stanowią podstawę systemu demokratycznego w Polsce. Nie możemy się zgodzić na bezpardonowe ataki na ludzi czy profanowanie miejsc świętych”.

Ks. Czekalski zaapelował do społeczności akademickiej o służbę wartościom.

„Zwracam się z gorącym apelem do całej wspólnoty akademickiej - do nauczycieli akademickich, pracowników administracji, doktorantów i studentów: tworzymy jedną akademicką społeczność, budujmy ją wspólnie na tych wartościach, które dla nas są najważniejsze. Powtórzę za Patronem naszej Uczelni: «Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości. A narodowi potrzeba wielkości»”.

„Proszę Was wszystkich o solidarność, a zarazem o roztropność w zajmowaniu stanowisk w kwestiach związanych z życiem ludzkim. Wykładnia chrześcijańska jest jasna. Misja Uniwersytetu w tej materii jest sprecyzowana. Pozostaje ona zgodna z nauczaniem naszego Patrona. Bądźmy więc transparentni w wyrażaniu poglądów. Również ich sposób wyrażania nie jest bez znaczenia. Uniwersytet i przynależność do wspólnoty akademickiej zobowiązuje do tego każdego” – wezwał rektor UKSW.

Źródło: uksw.edu.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama