Już jutro naukowa konferencja online o wpływie koronawirusa na Kościół

Katedra Teologii Systematycznej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Kościół w dobie koronawirusa”. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca w trybie zdalnym, za pośrednictwem mediów elektronicznych. Patronem medialnym wydarzenia jest Katolicka Agencja Informacyjna.

Szczecińska konferencja ma być próbą zmierzenia się – zarówno od strony pastoralnej, jak i doktrynalnej – z problemami dotykającymi Kościół ogarnięty epidemią. 

"Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która dotknęła świat na początku roku 2020, wyraźnie wpłynęła na bieg historii - przypominają w zaproszeniu organizatorzy wydarzenia. - Państwa na całym świecie stanęły przed trudnym zadaniem troski o zdrowie obywateli przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich bytu materialnego. Wprowadzone obostrzenia sanitarne mocno uderzyły w stan finansów większości państw. Ponadto epidemia obnażyła słabości różnorakich systemów, począwszy od gospodarki, przez służbę zdrowia, na szkolnictwie skończywszy".

Również w Kościele ujawniło się wiele zjawisk dotychczas niespotykanych lub spotykanych bardzo rzadko. Ograniczenie dozwolonej liczby uczestników liturgii sprawiło, że kościoły opustoszały praktycznie z dnia na dzień. Ta decyzja – mimo dyspensy udzielanej przez biskupów – spotkała się z dezaprobatą pewnych grup wierzących, dla których nieuczestniczenie we mszy niedzielnej czy świątecznej było dotychczas nie do pomyślenia.

W trudnym czasie epidemii uwidoczniło się jednak wiele pozytywnych aspektów działalności Kościoła, szczególnie na polu charytatywnym. Kościół służył nie tylko pomocą finansową czy materialną, ale też wolontariacką. Na wysokości zadania stanęły media, także społecznościowe, do których przeniesiono namiastkę życia liturgicznego. Księża organizowali spotkania i rekolekcje na Facebooku, a wiele parafii transmitowało tam swoje nabożeństwa.

Jednym ze zjawisk, dostrzegalnych w czasie klęski, była dość silna polaryzacja środowisk kościelnych. Podczas, gdy jedni próbowali w fakcie epidemii znaleźć jakąś okazję do weryfikacji swoich postaw religijnych, drudzy widzieli w niej przede wszystkim karę za grzechy, a może nawet początek spełniania się wizji apokaliptycznych. Pierwsi zwykle ze zrozumieniem podchodzili do obostrzeń sanitarnych, drudzy często widzieli w obostrzeniach element walki z Kościołem i chrześcijaństwem.

Udział w konferencji wezmą prelegenci z Polski, Włoch, Austrii, Albanii czy Hiszpanii, reprezentujący uczelnie świeckie i na prawie papieskim.

Ks. prof. dr hab. Janusz Szulist z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawi relacje między wirtualnym a realnym kształtowaniem więzi we wspólnocie Kościoła w dobie pandemii.

O. dr Kasper Mariusz Kaproń OFM (Katolicki Uniwersytet Boliwijski, Cochabamba) będzie mówił o Kościele - szafarzu sakramentów i zastanowi się nad tym, czym jest Msza bez ludu. Z kolei o. dr Paweł Sambor OFM (Papieski Uniwersytet Antonianum w Rzymie) odpowie na pytanie, w jakiej "mszy online" można uczestniczyć?

Czy można duchowo przyjąć Eucharystię? - będzie się nad tym zastanawiał ks. dr Krzysztof Jaworski z Uniwersytetu Szczecińskiego, a Justyna Marchewka (Uniwersytet Jagielloński) będzie mówić o koronawirusie jako "ścieżce prowadzącej do odnowy duchowej".

O aspektach biblijnych zagrożenia epidemiologicznego opowie ks. prof. dr hab. Gabriel Witaszek z Accademia Alfonsiana w Rzymie. Adriana Simoncelli (UJ) będzie mówić o wolności religijnej wystawionej na próbę w czasie epidemii.

Andrzej Golimont z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pokaże, jak na pandemię reagowali wierni i duchowieństwo Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Troje badaczy z Polski, Hiszpanii i Włoch przedstawi także wyniki międzynarodowej ankiety wskazującej, jak ludzie bardziej związani z Kościołem przeżyli pandemię koronawirusa.

Wszystkie prelekcje odbędą się zdalnie, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Każdy z uczestników otrzyma link, dzięki któremu z dowolnego miejsca w świecie będzie mógł połączyć się z innymi. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Przewidywane są 20-minutowe wystąpienia z możliwością krótkiej dyskusji po każdym z nich.

Szczegółowe informacje na temat udziału w konferencji na stronie https://kjaw007.wixsite.com/konferencja

Patronem medialnym wydarzenia jest Katolicka Agencja Informacyjna.

źródło: Katolicka Agencja Informacyjna

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama