Którzy celebryci modlą się różańcem?

Wiele znanych osób uznaje modlitwę różańcową za bardzo ważną w swoim życiu. Kogo znamy z tego, że zna siłę różańca?

Od 1883 roku miesiąc październik jest miesiącem poświęconym Maryi, w którym wierni zbierają się na nabożeństwach różańcowych. W tej formie zostały wprowadzone przez Leona XIII.

Różaniec jako modlitwa kontemplacyjna, polegająca na powtarzaniu formuł modlitewnych i rozważaniu tajemnic z życia Jezusa i Maryi powstawał przez wieki. Trudno przypisać ją jednemu objawieniu czy konkretnemu człowiekowi. Z pewnością to dominikanie przyczynili się do rozpowszechnienia tej modlitwy. Legenda o św. Dominiku głosi, że otrzymał od Maryi sznur różańcowych pereł jako broń w duchowej walce z herezją albigensów.

Przez ostatnie dziesiątki lat różaniec zyskał swoich ambasadorów. Byli wśród nich duchowni tacy, jak Maksymilian Maria Kolbe, który uważał, że „przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże”. Z kolei ojciec Pio wzywał: „Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, co możecie, aby Ją ludzie kochali. Odmawiajcie ku Jej czci różaniec. Czyńcie to zawsze (…). Przylgnijcie do różańca”.

Łucja dos Santos podkreślała, że „nie ma w życiu problemu, którego by nie można było rozwiązać za pomocą różańca”, a św. Jan Paweł II dodał, iż „różaniec, odmawiany powoli i rozważany – w rodzinie, grupie czy osobiście – stopniowo przybliża do uczuć Jezusa Chrystusa i Jego Matki, przywołując wszystkie wydarzenia będące kluczem do naszego zbawienia”.

Spośród znanych osób świeckich do modlitwy różańcowej podczas akcji „Różaniec do granic” zachęcali aktorzy: Jerzy Zelnik, Dominika Figurska, Ewa Ziętek, Dariusz Kowalski i Marcin Mroczek, komentator sportowy Przemysław Babiarz i dziennikarz Krzysztof Ziemiec, czy Wojciech Modest Amaro – znany restaurator i posiadacz pierwszej w Polsce gwiazdki Michelin'a.

Cezary Pazura, mówiąc o modlitwie różańcowej, podkreślał wtedy: „Wydatkujemy czas i energię na mało ważne sprawy, a ten rodzaj energii, który płynie z różańca, jest konieczny każdemu człowiekowi. Różaniec w swojej istocie łączy nas z Bogiem, ale też wyznacza granice naszego postępowania”.

opoka.org.pl« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao