Po decyzji Trybunału badania prenatalne jeszcze się rozwiną

Uznanie przesłanki eugenicznej do aborcji za niekonstytucyjną miałoby rzekomo powodować, że badania prenatalne nie będą już robione. To nieprawda, ponieważ medycyna prenatalna bardzo dobrze się rozwija i ma służyć ochronie zdrowia i życia dziecka, a nie prowadzić do jego zabicia.

W związku z decyzją TK w sprawie aborcji eugenicznej pojawiają się manipulacje dotyczące badań prenatalnych. Uznanie przesłanki eugenicznej za niekonstytucyjną miałoby rzekomo powodować, że takie badania nie będą już robione. To nieprawda, ponieważ medycyna prenatalna bardzo dobrze się rozwija i ma służyć ochronie zdrowia i życia dziecka, a nie prowadzić do jego zabicia.  

Nieprawdziwe informacje nie wynikają tylko z niezrozumienia wyroku TK, ale są też rozsiewane przez samych lekarzy. Prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, powiedział w wywiadzie dla Radia Zet:

„W tej sytuacji praktycznie badania prenatalne będą niepotrzebne, bo skoro one nie prowadzą do niczego, to tylko by były elementem badań naukowych”.

Jego wypowiedź świadczy o tym, że nie traktował badań prenatalnych jako służących dobru i zdrowiu dziecka. Miały one tylko prowadzić do usunięcia ciąży w przypadku choroby dziecka.

Taka interpretacja wyroku TK jest niesłuszna. Jak powiedziała PAP Julia Przyłębska, decyzja TK nie zabrania prowadzenia badań prenatalnych. „Przeciwnie – wskazuje, że Rzeczpospolita Polska, zgodnie z konstytucją, zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia i zdrowia, a jednym ze środków tej ochrony, w przypadku kobiet w ciąży, są badania prenatalne”.

Lekarze z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, którego wiceprezesem jest prof. Bogdan Chazan (zdj.), w oświadczeniu po wyroku TK napisali:

„Zmiany systemu prawa zaproponowane przez TK spowodują, że diagnostyka prenatalna będzie wykonywana wyłącznie w celu ratowania życia i poprawy stanu zdrowia nienarodzonych dzieci, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do diagnostyki chorób u osób, które już się urodziły. Zaprzestanie wykonywania aborcji eugenicznej przyczyni się do poprawy stanu zdrowia kobiet, do rozwoju medycyny matczyno-płodowej, w tym diagnostyki i terapii prenatalnej, chirurgii wewnątrzmacicznej, położnictwa i neonatologii”.

Decyzja TK nie tylko nie zakazuje badań prenatalnych, ale wprowadzi diagnostykę prenatalną na właściwe tory – będzie ona służyć ratowaniu życia i zdrowia dzieci.

Źródło: Radio Zet, PAP, Twitter, KSLP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama