Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych na zebraniu KEP

W dniach 27- 29 czerwca 2020 r. na Jasnej Górze odbyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas zebrania Kościelny Inspektor Ochrony Danych przedłożył Konferencji Episkopatu Polski sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Stanowi to realizację zadania określonego art. 39 Dekretu Ogólnego KEP o ochronie danych osobowych z dnia 13 marca 2018 r.

Podczas wystąpienia ks. Piotr Kroczek podsumował roczne działania Kościelnego Inspektora Ochrony Danych oraz stan systemu ochrony danych osobowych w Kościele. Nakreślił także planowane działania na najbliższy czas. Przedstawił także wyzwania dla systemu ochrony danych osobowych w Kościele katolickim w związku z trwającym stanem epidemii oraz działania, które podjął w celu podwyższenia standardu ochrony danych osobowych w podmiotach kościelnych.

W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił główne obszary, które planowo pozostawały w optyce zainteresowania KIOD do czerwca 2020 r. W minionym roku KIOD kontynuował szeroko prowadzoną działalność polegającą na upowszechnianiu wiedzy o ochronie danych osobowych oraz doradzaniu administratorom danych i podmiotom przetwarzającym. Jednocześnie KIOD rozpoczął uprzednio zapowiadane kontrole zgodności przetwarzania danych osobowych. Kontrole kontynuowane będą w kolejnych latach i obejmować będą różne przestrzenie przetwarzania danych w ramach statutowej działalności Kościoła katolickiego w Polsce.

Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych zostanie opublikowane w „Aktach Konferencji Episkopatu Polski”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama