W najbliższą niedzielę zbiórka na Ziemię Świętą

Tegoroczna zbiórka na Ziemię Świętą odbędzie się 13 września, czyli już w najbliższą niedzielę. To istotny wkład Kościoła powszechnego w utrzymanie miejsc związanych z życiem Chrystusa. Fundusze przeznaczone są również dla działalności społecznej i charytatywnej Kustodii franciszkańskiej pośród lokalnych wspólnot.

Papieże Kościoła katolickiego, następcy rybaka z Galilei, zawsze zwracali szczególną uwagę na miejsca, które są świadkami życia, męki i zmartwychwstania Chrystusa, a także narodzin pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Troskę o te miejsca powierzono franciszkanom. 

W 1327 r. sułtan Malek An-Nacer powierzył braciom mniejszym kustodię Grobu Bożego; otrzymali oni także klasztor i kościół Narodzenia Pańskiego w Betlejem, a kilka lat później Wieczernik. W 1342 r. papieska bulla „Gratias agimus” Klemensa VII potwierdziła ich misję jako „strażników” Miejsc Świętych, w imieniu Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego. Jest to misja, którą franciszkanie prowadzą od 800 lat, aż do dzisiaj.

Cenną pomocą dla działalności franciszkanów jest zbiórka na Ziemię Świętą, czyli „Collecta pro Locis Sanctis”, która zazwyczaj odbywa się w Wielki Piątek. Bracia wiernie czuwają nad Miejscami Świętymi i dbają o przyjmowanie pielgrzymów. Zajmują się także szkołami oraz szpitalami. Zabiegają także o godziwe warunki mieszkaniowe oraz tworzą miejsca pracy dla miejscowych chrześcijan.

Solidarność jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Kryzys spowodowany pandemią wywołał bolesny cios dla branży turystycznej i pielgrzymkowej w Ziemi Świętej. Wielu miejscowych chrześcijan żyje dzięki tej branży i nie ma obecnie pracy. Pozbawiona darów i dochodów ze strony pielgrzymów, Kustodia franciszkańska również znajduje się w trudnej sytuacji.

Przypominamy pełną treść komunikatu:

KOMUNIKAT KONGREGACJI DS. KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH

 Zbiórka na Ziemię Świętą 2020

 Obecna sytuacja pandemii spowodowanej przez Covid-19 dotyczy wielu narodów i w wielu z nich obowiązują środki ostrożności, które uniemożliwiają normalne sprawowanie we wspólnocie obrzędów Wielkiego Tygodnia.

Wspólnoty chrześcijańskie w Ziemi Świętej, także narażone na zarażenie, które już i tak są bardzo dotknięte, korzystają każdego roku z hojnej solidarności wiernych z całego świata, aby móc kontynuować swoją ewangeliczną obecność, a także dalej prowadzić szkoły i placówki opieki otwarte dla wszystkich mieszkańców w celach wychowawczych, pokojowego współistnienia oraz opieki zwłaszcza nad najmniejszymi i najuboższymi.

Z tego względu, Ojciec Święty Franciszek zatwierdził propozycję, aby zbiórka na Ziemię Świętą w roku 2020 została przeniesiona na niedzielę 13 września, w okolicy święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Tak na Wschodzie jak i na Zachodzie, obchody upamiętniające odnalezienie relikwii Krzyża Świętego przez św. Helenę i rozpoczęcie kultu publicznego w Jerozolimie poprzez budowę Bazyliki Grobu Świętego, będzie znakiem nadziei i ocalenia odnalezionego po Męce, z którą wiele narodów jest teraz złączonych, a także znakiem solidarnej bliskości wobec tych, którzy nadal przeżywają Ewangelię Jezusa w Ziemi, gdzie „wszystko się zaczęło”.

Kard. Leonardo Sandri

Prefekt

ks. Flavio Pace

Podsekretarz

[Tłum. BP KEP z języka włoskiego]

źródło: Eryk Gumulak SJ, Vatican News, Biuro Prasowe KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama