reklama

Wakacje z Bogiem – bezpieczny lek na pandemię

Pandemia wyostrzyła podatność ludzi na stres i sytuacje potencjalnie lękowe. W USA psycholodzy stworzyli nawet nowy termin „Cover Stress Syndrome”, co można przetłumaczyć jako „Zespół Stresu Maskującego”. To określenie zjawiska, które można obrazowo nazwać „emocjonalnym globalnym ociepleniem”, bo pandemia podniosła nasz poziom napięcia i stresu o kilka stopni. Jak odpocząć od pandemii?

Jeśli generalnie jesteś spokojnego usposobienia, pandemia wywoła u Ciebie co najwyżej zaniepokojenie, ale gdy w normalnym czasie źle znosisz napięcia w życiu i stale balansujesz na emocjonalnej linie, to z pewnością wskutek pandemii będziesz stale powyżej linii, gdzie zaczyna się strach, niepokój i lęk. Stres wynikający z doświadczenia stanu pandemii wszystkie trudne sprawy, z którymi się emocjonalnie zmagamy uczyni jeszcze trudniejszymi.

Do zwykłych problemów, od których powinniśmy w wakacje oderwać się, obecnie dochodzi strach o nagłą utratę zdrowia swojego i bliskich oraz obawa o utratę pracy. Dla wielu osób to w dalszej konsekwencji oznacza możliwe kłopoty finansowe. Do tych obaw, które dotyczą spraw materialnych, bezpieczeństwa i poziomu życia dochodzi samotność, która wynika z obostrzeń i konieczności utrzymywania dystansu społecznego. Nasza przyszłość staje się niepewna i obawiamy się o to jak będą wyglądały nasze relacje międzyludzkie. Czy powrócimy do „starego świata”? W przypadkach samoizolacji i kwarantanny cała rodzina nagle pozostaje w domu. Dla wielu osób to kolejne źródło stresu. Małe problemy urastają do rangi konfliktów, co jest związane z nieustannym byciem razem.

Jak od tego wszystkiego odpocząć, mimo obostrzeń i ograniczeń, jakie ciągle obowiązują w Polsce i innych krajach? Jak spędzić wakacyjny czas i wypocząć w lato, aby z większym optymizmem patrzeć w przyszłość, gdy nasze rutynowe wyjazdy i weekendowe spotkania towarzyskie nie są już takie, jakie były przed pandemią?

Najważniejsze teraz to odnowić duszę

Warto zauważyć, że na ogół w czasie wakacji odpoczywamy „od pracy" i obowiązków zawodowych. One wiążą się z pewną rutyną a wyjazd albo każda inna forma odpoczynku z rodziną pozwalają ją przerwać. Obecnie jest odwrotnie. Rutyną stało się „spowolnienie”, a w wakacje powinniśmy szukać dodatkowych niestandardowych aktywności, które wyrwą nas z pandemicznego letargu.

Po drugie, w czasie wakacji na ogół regenerujemy siły fizyczne. Odpoczynek oznacza często, że „nic nie robimy”. Tym razem powinniśmy jednak zadbać głównie o nasze siły mentalne i duchowe, bo pozwolą przetrwać i lepiej pokonywać trudności, które napotkamy po powrocie z wakacji. Zdrowy duch zapewni niezbędną równowagę potrzebną w codziennym życiu.

Dla wielu osób źródłem wzmacniającym siłę ducha jest wiara. Wiara w Boga nie oznacza, że problemy znikają. Kłopoty i ich rozwiązywanie to część naszej „ludzkiej natury”. Wiara i zaufanie Bogu, jak potwierdzają badania, umacniają ludzi i ich psychikę. Osoby religijne z jednej strony są bardziej odporne na zaburzenia lekowe, napięcia i stres. A gdy już takie zdarzenia w ich życiu się pojawią, to są w stanie szybciej je pokonać. Dlatego warto czas tegorocznych wakacji, które mijają w cieniu doniesień i komunikatów o kolejnej fali pandemii, wykorzystać na pogłębienie relacji z Bogiem – a nie odpoczynek od praktyk religijnych, jak to często w tym okresie bywa.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że obecnie we Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym można uczestniczyć bez ograniczeń. Jednocześnie w świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. Gdy wydarzenie o charakterze religijnym odbywa się na zewnątrz, obowiązuje zasada 1,5 m dystansu lub obowiązek zakrywania ust i nosa.

Jeśli chodzi o sposób przyjmowania Eucharystii, to można stwierdzić, że wierni, niezależnie od stanu pandemii, mogą przyjmować Komunię zarówno do ust, jak i na rękę. Taką możliwość stwarzają przepisy liturgiczne – zarówno ogólnokościelne, jak i Kościoła polskiego. Jeszcze na 331 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 8-9 marca 2005 roku zatwierdzono możliwość udzielania Komunii na rękę w Polsce. Jednocześnie w zaleceniach Episkopatu na czas pandemii czytamy, że zachęca się wiernych do przyjmowania Komunii na rękę. Aczkolwiek warto odnotować, że to jedynie zalecenie, a nie obowiązek. Decyzja co do formy przyjęcia Eucharystii ostatecznie zależy od sumienia wiernych.

Druga sprawa to forma przekazania sobie znaku pokoju. Zwyczajną formą jest albo podanie dłoni albo skłon głowy w kierunku osób stojących najbliżej. Episkopat zachęca, aby w obecnych warunkach przekazywać sobie znak pokoju przez skłon głowy.

Rekolekcje poruszą twoje serce

Inną formą pogłębienia relacji z Bogiem są rekolekcje. Są one drogą do celu, którym jest poznanie i pokochanie Boga jeszcze bardziej. Służą formacji, pogłębieniu wiedzy i wiary, ale są też okazją do przemyślenia życia, wyborów i priorytetów.

Oferta takich wydarzeń skierowanych do indywidualnych osób, ale i całych rodzin jest bardzo bogata. Oto kilka propozycji na nadchodzące dni:

 • Czerna, 19.08.2020 – 25.08.2020 – rekolekcje „Przygotowanie do Spowiedzi Generalnej”;
 • Loretto, 20.08.2020 – 23.08.2020 – wakacje z Maryją;
 • Rataje, 21.08.2020 – 23.08.2020 – rekolekcje trzeźwościowe;
 • Częstochowa, 21.08.2020 – 23.08.2020 – o powołaniu do miłości: dla kobiet rozeznających;
 • Lidzbark Warmiński, 23.08.2020 – 31.08.2020 – „Co ty tu robisz, Eliaszu …?;
 • Gdańsk, 23.08.2020 – 28.08.2020 - rekolekcje z pisaniem ikony Jezusa Pantokratora;
 • Siedlanów, 24.08.2020 – 28.08.2020 – Pogłębić wiarę w Jezusa.

Zazwyczaj program takich rekolekcji obejmuje: codzienną Eucharystię, konferencje dla rodziców, opiekę nad dziećmi, zajęcia w grupach wiekowych dla dzieci, spotkania modlitewne i rekreacyjne dla całych rodzin, adoracje, a także możliwość spowiedzi świętej i rozmowy indywidualnej.

Można skorzystać z noclegów i posiłków w domach rekolekcyjnych albo w domach pielgrzyma.

Organizatorzy zapewniają te same warunki epidemiczno-sanitarne, jakie obowiązują w przypadku innych miejsc wypoczynku:

 • w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m kw. powierzchni noclegowej na 1 osobę;
 • dysponują infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej;
 • liczba uczestników jest dostosowana do wielkości obiektu, co zapewnia dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć;
 • zakwaterowanie uczestników w obiekcie odbywa się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami;
 • organizator zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku;
 • uczestnicy mają zapewnioną stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza.

Wspólnoty to wsparcie od Boga i ludzi

Wakacje to świetny czas do zapoznania się i nawiązania kontaktu z ruchami i stowarzyszeniami katolickich ludzi świeckich, które prężnie rozwijają się w polskim Kościele. Stanowią wsparcie dla wiernych, źródło ich rozwoju i umacniania wiary.

Zasadniczo informacji szczegółowych o tych organizacjach należy szukać na ich własnych stronach internetowych, ale można je też znaleźć na naszych stronach: https://opoka.org.pl/biblioteka/D/DW/op_wspolnoty.html. Prezentujemy tam podstawowe informacje o stowarzyszeniach i ruchach o charakterze ponaddiecezjalnym.

Spośród całego spectrum ruchów i stowarzyszeń warto zwrócić uwagę na wybrane, prężnie rozwijające się w ostatnim czasie wspólnoty o bardzo zróżnicowanym charyzmacie.

Ja sam, jeśli coś mnie trapi i gdy mam problem albo trudną do rozwiązania kwestię, najpierw staram się potwierdzić, że to rzeczywiście sprawa, która wymaga rozwiązania. Gdy tak właśnie jest, przynoszę ją Bogu, choćby w modlitwie, szukam pomocy wśród osób, które wiem, że mnie kochają i przygotowuję plan rozwiązania dręczącej mnie sprawy. Nie zawadzi porozmawiać z innymi o tym jak podobne kwestie rozwiązywali we własnym życiu.

Pozwala mi to nie wpadać w panikę. Planowanie działań pozwala zebrać siły i poprosić o wsparcie w rozwiązaniu problemów. Trzeba nauczyć się żyć z problemami i traktować je jak wyzwanie, bo gdy widzisz, że twoje sprawy nie układają się po twojej myśli i postrzegasz to jedynie w kategoriach zagrożenia, z pewnością za chwilę pojawi się lęk i napięcie. A za nimi zwątpienie.

Wiara i zaufanie Bogu prawie zawsze pomagają w zmaganiu się z lękiem i w jego przezwyciężaniu. Ale aby wiara stała się „lekarstwem” na problemy wiara człowieka, musi być pełna i mieć właściwe miejsce w życiu, musi organizować twoje życie. Jeśli traktujesz wiarę jako ucieczkę od życia, to nic z tego nie będzie. Jeśli dostrzegasz, że każdy problem, wyzwanie i trudność są szansą, aby przybliżyć cię do Boga i do otaczających cię ludzi, to wtedy można powiedzieć, że twoja wiara tobie pomoże.

Dariusz Stępień, opoka.org.pl


Logo PZU

Partnerem akcji „Zawsze bezpieczny” jest PZU SA.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao