Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Podstawowe dane adresowe i dotyczące wspólnot, ruchów i stowarzyszeń świeckich w Polsce

Fundacja "Opoka"

Wspólnoty, stowarzyszenia, ruchy katolickie

Wspólnoty, stowarzyszenia, ruchy katolickie - foto
Autor/źródło: Maciej Górnicki

Stowarzyszenia, wspólnoty i ruchy kościelne w Polsce

W sposób szczególny Duch Święty zachęca dziś Kościół do promowania powołania i misji wiernych świeckich. Ich uczestnictwo w życiu wspólnoty chrześcijańskiej i współodpowiedzialność za nią oraz obecność w społeczeństwie poprzez różne formy apostolatu i posługi, pozwalają nam u progu trzeciego tysiąclecia wyczekiwać z nadzieją na dojrzałą i owocną epifanię laikatu.

Nie możemy zapominać także, iż jednym z darów Ducha dla naszych czasów jest rozkwit ruchów kościelnych, które od początku mojego pontyfikatu wskazuję jako motyw nadziei dla Kościoła i społeczeństwa. Są one «znakiem wolności form, w jakich urzeczywistnia się jedyny Kościół i reprezentują z całą pewnością nowość, która musi być właściwie zrozumiana z całą swą pozytywną skutecznością dla Królestwa Bożego w obecnym momencie dziejów»
(Jan Paweł II, Audiencja generalna 25.11.1998)

Co czynić, by Chrystusowe orędzie dotarło do młodych niechrześcijan, którzy są przyszłością całych kontynentów? Jest oczywiste, że zwykłe środki duszpasterskie już nie wystarczają: potrzeba stowarzyszeń i instytucji, grup i specjalnych ośrodków, inicjatyw kulturalnych i społecznych dla młodzieży. Oto pole, na którym współczesne ruchy kościelne mają szeroką przestrzeń działania. (Jan Paweł II, Redemptoris missio 37) Stowarzyszenia, Ruchy i Duszpasterstwa posiadające własne strony www
(w porządku alfabetycznym)

Uwaga: Na niniejszej stronie zalinkowane są jedynie stowarzyszenia i ruchy o charakterze ponaddiecezjalnym. Poszczególnych wspólnot należy szukać na stronach diecezji.

 Wykaz ruchów i stowarzyszeń w Kościele w Polsce według "Leksykonu ruchów i stowarzyszeń w Kościele", wyd. KAI 2000

Adoracja Nocna Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie
Akademicki Ruch Misyjny
Akcja Katolicka
Apostolat Maryjny
Apostolat „Signum Magnum"
Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia
Apostolski Ruch Czcicieli św. Michała Archanioła
Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca
Apostolstwo Chorych
Apostolstwo Modlitwy
Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej
Apostołki Zmartwychwstania
Archikonfraternia Literacka
Arcybractwo Ducha Świętego
Arcybractwo Konającego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Bolesnej
Arcybractwo Męki Pańskiej
Arcybractwo Miłosierdzia im. ks. Piotra Skargi
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
Arcybractwo Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi
Bracia Zewnętrzni Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Bractwo Charytatywne św. Antoniego Padewskiego
Bractwo Paskowe
Bractwo Szkaplerza Świętego Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Bractwo Więzienne
Centrum Ochotników Cierpienia
Domowy Kościół
Droga Neokatechumenalna
Dzieło Odbudowy Miłości (D.O.M.)
Eucharystyczny Ruch Młodych
Forum Kobiet Katolickich „Kobieta w Świecie Współczesnym"
Franciszkański Zakon Świeckich
Grupy Apostolskie
Human Life Intemational-Europa
Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła"
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
Klub Inteligencji Katolickiej
Klub Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej „Święty Gabriel"
Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie
Komunia i Wyzwolenie („Comunione e Liberazione")
Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo
Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Warszawskiej „Totus Tuus"
Legion Maryi
Międzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna - Region Polski
Misyjna Wspólnota Ducha Świętego
Misyjna Wspólnota Współpracowników Zgromadzenia Słowa Bożego „Verbum"
Oblaci Benedyktyńscy
Odnowa w Duchu Świętym
Ogniska Światła i Miłości (Foyers de Charite)
Ogólnopolskie Porozumienie Katolickich Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych
Opus Dei - Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei: patrz diecezje
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
Polski Związek Kobiet Polskich
Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej
Rodzina Matki Bożej Bolesnej
Rodzina Matki Pięknej Miłości
Rodzina Misyjna bł. Bolesławy
Ruch Apostolatu Emigracyjnego
Ruch Apostolski Pomocników Matki Kościoła
Ruch Apostolski „Rodzina Rodzin"
Ruch dla Lepszego Świata (Movimento per ii Mondo Migliore)
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu - REFA
Ruch „Focolari" - Dzieło Maryi
Ruch „Gaudium Vitae"
Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji
Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie"
Ruch Młodzieżowy Taborskie Spotkania
Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej
Ruch Rodzin Nazaretańskich
Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri"
Ruch Społeczny Ku Cywilizacji Miłości
Ruch Szensztacki
Ruch „Światło-Życie"
Ruch „Wiara i Światło"
Rycerstwo Niepokalanej
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej (SALOS)
Sercańska Rodzina Świeckich
Sodalicja Mariańska
„Spotkania Małżeńskie"
Stowarzyszeni Świeccy Świętej Rodziny
Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum"
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania
Stowarzyszenie „Dom Rodzinny"
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży im. św. Filipa „Oratorium"
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej
Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media „List"
Stowarzyszenie Forum Kobiet Katolickich
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza"
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa
Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci (Apostolstwo Dobrej Śmierci)
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Stowarzyszenie Modlitewne o Powołania
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zagrożonym Uzależnieniem i Uzależnionym „Droga"
Stowarzyszenie Przyjaciół Boskiego Mistrza
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin"
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Stowarzyszenie Rodziców Rodzin Wielodzietnych
Stowarzyszenie „Rodzina Nazaretu" (Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny)
Stowarzyszenie św. Franciszka Salezego
Stowarzyszenie „Una Voce Polonia"
Stowarzyszenie „Veritatis splendor"
Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
Świecki Karmel Misyjny
Świecki Zakon Karmelitów Bosych
Świeckie Stowarzyszenie Kościoła Rzymskokatolickiego Wspólnota „W misji"
Towarzystwo Ducha Jezusowego
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec
Wspólnota Apostolska „Magnificat"
Wspólnota „Chemin Neuf" („Nowa Droga")
Wspólnota „Chleb Życia"
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego
Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. bł. s. Faustyny Kowalskiej
Wspólnota „Czwartki Papieskie"
Wspólnota „Emmanuel"
Wspólnota Krwi Chrystusa
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Wspólnota św. Brata Alberta „Chleb i Światło"
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego
Wspólnoty Wieczernikowe
Zakon Dominikanów Świeckich
Zakon Rycerski Świętego Grobu Jerozolimskiego
Zelatorzy Klaweriańscy
Zespół Misyjny „Wschód"
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Związek Harcerstwa Polskiego - Komisja Katolicka
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich
Związek Wychowanek i Wychowanków Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Żywy Różaniec
 Szczegółowych informacji o ruchach i stowarzyszeniach szukać należy na ich własnych stronach.
 Wiele ruchów, wspólnot i stowarzyszeń uczestniczy w Kongresie Ruchów Katolickich, który publikuje materiały o charakterze zarówno informacyjnym, jak i formacyjnym.
 Informacje dostępne są także na diecezjalnych stronach Rad Ruchów Katolickich oraz w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich (ORRK):
Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6,
01-015 Warszawa
telefon (48-22) 838-00-56, faks (48-22) 838-80- 24
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota ruch odnowa w Duchu Świętym świeccy Akcja Katolicka oaza neokatechumenat stowarzyszenie wiernych świeckich grupa modlitewna KSM stowarzyszenie świeckich

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W