Zakon Rycerzy Jana Pawła II organizuje peregrynację wystawy o Miłosierdziu Bożym

Zakon Rycerzy Jana Pawła II organizuje peregrynację wystawy mobilnej o Miłosierdziu Bożym i św. siostrze Faustynie Kowalskiej w parafiach diecezji płockiej.

Zakon, któremu systematycznie przybywa członków, ma również w planach pozyskiwanie funduszy na realizację projektów ogólnodiecezjalnych: „Powołanie każdej nowej chorągwi, to dla nas wielkie święto. Cieszymy się, że nasze Boże dzieło wciąż się rozrasta” – mówi Janusz Paczkowski, komandor Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w diecezji płockiej. 

Zakon Rycerzy Jana Pawła II w diecezji płockiej przygotowuje peregrynację mobilnej wystawy o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Wystawa ma ruszyć na początku sierpnia, najpierw odwiedzi te parafie, w których zawiązały się chorągwie zakonu.

Na wystawie znajdą się m. in. informacje o św. s. Faustynie Kowalskiej (1905-1938), która mieszkała w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku w latach 1930-1932 - obecnie w tym miejscu jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 22 lutego 1931 r. w zakonnej celi po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu, ufam Tobie”.

Archiwalne fotografie przedstawiają też historię Instytutu Bożego Miłosierdzia, który prowadziło płockie zgromadzenie, działalność Zakładu Anioła Stróża dla dziewcząt znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rekonstrukcję celi Świętej. Fotografie i eksponaty pochodzą ze zbiorów ZSMBM w Płocku.

„Planujemy, że wystawa o Miłosierdziu Bożym będzie w każdej parafii przez około dwa tygodnie. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej wiernych ją zobaczyło, szerzyło kult miłosierdzia, być może przyjechało do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, gdzie miało miejsce pierwsze objawienie się Jezusa Miłosiernego” – informuje Janusz Paczkowski, komandor Komandorii Płockiej Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Rycerze mają też więcej planów. W ich gronie jest wiele osób zajmujących się działalnością gospodarczą, stąd pomysł, by na przykład podjąć się realizacji ogólnodiecezjalnych projektów. Pierwszym z nich byłoby utworzenie ośrodka rekolekcyjnego dla kadetów, czyli kandydatów na rycerzy (najczęściej są to dzieci rycerzy), którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia.

Niebawem zakon planuje spotkanie rycerzy i ich parafialnych kapelanów w Domu Polonii w Pułtusku, aby ustalić kierunki dalszego rozwoju: „W Pułtusku chcemy się bliżej poznać – przecież jesteśmy jednego ducha. Chcemy jak najwięcej od siebie dawać, przydać się diecezji. Zakon Rycerzy Jana Pawła II, to dzieło Boże” – uważa Janusz Paczkowski, który przynależy do chorągwi utworzonej przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

***

Zakon Rycerzy Jana Pawła II – Ordo Militiae Ioannis Pauli II – działa w Polsce od 2012 roku. Stara się on formować mężczyzn w duchu katolickim oraz kultywować pamięć i nauczanie papieża-Polaka. Rycerze świadczą sobie wzajemną pomoc bratnią, umacniają wspólnotę oraz odważnie świadczą o swojej przynależności do Kościoła katolickiego. Pełnią apostolat, na przykład prowadząc działalność społeczną, charytatywnę, patriotyczną. Formy apostolstwa w parafiach odbywają się we współpracy z proboszczem. Strojem oficjalnym zakonu są czarne mantule (płaszcze) ze znakiem krzyża i literą M (jak Maryja).

W diecezji płockiej jest obecnie 98 członków Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, wchodzą oni w skład 11 chorągwi, w planach jest utworzenie 6 kolejnych. Funkcję komandora pełni Janusz Paczkowski, jego dwaj zastępcy, to Robert Raczkowski i Artur Wiśniewski. Kanclerzem generalnym Komandorii Płockiej jest Adam Szarota, a skarbnikiem Artur Biernat. Wymienieni mężczyźni są oficerami generalnymi Komandorii Płockiej. Kapelanem diecezjalnym rycerzy jest ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

źródło: Katolicka Agencja Informacyjna

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama