Do 26 września trwa nadzwyczajny dyżur telefonu inicjatywy „Zranieni w Kościele”

Przewidując skutki, jakie może wywołać publikacja raportu komisji dominikańskiej, Inicjatywa „Zranieni w Kościele” uruchomiła program wsparcia kryzysowego. Od środy 15 września aż do niedzieli 26 września pod numerem 800 280 900 dyżurują psychoterapeuci, wysłuchując osób skrzywdzonych.

Już podczas pierwszego po publikacji raportu dyżuru zadzwoniło sześć osób.

„W dniu ogłoszenia raportu komisji dominikańskiej odebraliśmy sześć telefonów, to sporo. Potem było ich jeszcze kilka. Dzwonią głównie osoby skrzywdzone jako dorosłe. Niektóre z nich doświadczyły przemocy seksualnej, ale głównym tematem rozmów z terapeutami są psychomanipulacje, do których doszło w życiu religijnym, na przykład podczas spowiedzi czy w kierownictwie duchowym” – opowiada KAI Katarzyna Sroczyńska, rzeczniczka Inicjatywy Zranieni w Kościele. „Podobnie jak podczas naszych cotygodniowych dyżurów wielu dzwoniących deklaruje, że opowiada o swoim cierpieniu po raz pierwszy. Wszystkim, którzy zgłoszą taką potrzebę, pomagamy w znalezieniu dalszej pomocy, terapeutycznej, prawnej lub duchowej” – dodaje.

Przewidując skutki, jakie może wywołać publikacja raportu komisji dominikańskiej, Inicjatywa „Zranieni w Kościele” zdecydowała o uruchomieniu programu wsparcia kryzysowego. Od środy 15 września, aż do niedzieli 26 września pod numerem 800 280 900 dyżurować będą psychoterapeuci, wysłuchując osób skrzywdzonych, dając im pierwsze wsparcie oraz udzielając informacji o możliwości otrzymania pomocy.

„Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby tych, którzy potrzebują pomocy. W trybie kryzysowym dyżurujemy do niedzieli 26 września, codziennie od 19 do 22. Potem psychoterapeuci będą przy telefonie w każdy wtorek między 19 a 22” – wyjaśnia Katarzyna Sroczyńska.

Specjalny program interwencji kryzysowej, uruchomiony przez Inicjatywę „Zranieni w Kościele”, jest finansowany ze środków Fundacji Świętego Józefa KEP.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to istniejący od marca 2019 r. telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą ̨seksualną w Kościele. Została uruchomiona w marcu 2019 r. przez świeckich katolików z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium „Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Tworzą ją świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez ludzi Kościoła oraz w poczuciu odpowiedzialności za całą wspólnotę wiary.

Telefon wsparcia: 800 280 900 (15-26 września 2021 codziennie, 19.00-22.00; po 26 września – w każdy wtorek, 19.00-22.00)

Strona internetowa: www.zranieni.info

dg / Warszawa


« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama