Już 5,5 mln zł od Grupy Enea na wsparcie instytucji leczących pacjentów z COVID-19

Do szpitali i ośrodków leczniczych w całej Polsce trafia kolejne wsparcie finansowe od Grupy Enea. Przekazywane za pośrednictwem Fundacji Enea środki są przeznaczane m.in. na zakup sprzętu medycznego, potrzebnych środków higieny i ochrony osobistej.

W 2020 r. do 51 ośrodków z terenu działania Grupy Enea trafiło ponad 5 mln zł. Teraz placówki medyczne otrzymują kolejną pomoc. 

W listopadzie i grudniu prawie 850 tys. zł trafiło do 13 ośrodków medycznych w całej Polsce, głównie na terenach, na których swoją działalność prowadzą spółki Grupy Enea. To m.in. placówki z Białegostoku, Buska-Zdroju, Chodzieży, Poznania, Radomia, Szczecina czy Zwolenia. Kolejne środki zostaną przekazane do końca stycznia 2021 r. Lista instytucji medycznych, które otrzymały pomoc powstała we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych.

„Naszą rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wszystkim odbiorcom. Jako energetycy, którzy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę dbają o nieprzerwane dostawy energii elektrycznej, wiemy, co znaczy odpowiedzialność. Dlatego troszczymy się nie tylko o pracowników i klientów, ale również całe społeczności, w których jako firma funkcjonujemy. Kierujemy naszą pomoc do placówek medycznych, które nieprzerwanie od marca leczą i otaczają opieką chorych. Wspieramy w ten sposób walczących na pierwszej linii frontu” – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Pomoc finansowa trafia nie tylko do placówek medycznych, szpitali, ale również hospicjów, stacji sanitarno-epidemiologicznych i organizacji pozarządowych, które aktywnie działają na rzecz walki z pandemią. Jednym z takich przykładów jest wspólny projekt Fundacji Enea oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej: „Posiłki dla medyków”. Dzięki niemu, w ciągu dwóch miesięcy, ratownicy medycznymi z obszaru Poznania i powiatu poznańskiego (około 200 osób), w czasie wykonywania służbowych zadań, będą otrzymywali obiad, minimum 5 dni w tygodniu. Ich przygotowaniem zajmie się spółdzielnia socjalna zatrudniająca osoby z niepełnosprawnością, zagrożone wykluczeniem społecznym. Dzięki wsparciu Grupy Enea ratownicy medyczni z Poznania będą mieli zapewnione ciepłe posiłki w pracy, a potrzebujący znajdą stabilne zatrudnienie.

Fundacja Enea, za pośrednictwem której przekazywane są środki finansowe kierowane do placówek medycznych, pozyskuje je od darczyńców - spółek z Grupy Enea, które solidarnie przekazują środki pomocowe. To wyraz ich dbałości i odpowiedzialności za społeczności lokalne, w których działają. Na pomoc ofiarowaną w 2020 r. darowizny celowe przekazały: Enea Operator, Enea S.A., Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec, Enea Oświetlenie, Enea Centrum, Enea Ciepło, Enea Trading i MEC Piła. Grupa Enea od marca 2020 r. aktywnie działa na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo energetyczne kraju i odbiorców.

Tylko w listopadzie i grudniu 2020 r. wsparcie finansowe od Grupy Enea otrzymały:
Caritas Archidiecezji Poznańskiej 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu 
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego 
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr Barbary Borzym w Radomiu 
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego 
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Poznaniu 
Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama