Kard. Semeraro: „Polska jest narodem Maryjnym”.

„Niech nowi błogosławieni wspomagają Kościół w Polsce w ciągłej wierności Ewangelii Chrystusa” – powiedział kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w homilii Mszy św. beatyfikacyjnej kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

„Niech nowi błogosławieni będą potężnymi orędownikami dla tego zasłużonego narodu, niech będą światłem dla władz państwowych i samorządowych oraz niech wspomagają Kościół w Polsce w ciągłej wierności Ewangelii Chrystusa” – powiedział kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w homilii Mszy św. beatyfikacyjnej kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, która odbyła się 12 września br. w Świątyni Opatrzności Bożej.

Kard. Semeraro zauważył, że Polska – jako naród Maryjny – „ofiarowała i ofiaruje Kościołowi, na przestrzeni różnych epok, wybitne postacie świętych, bożych mężczyzn oraz kobiet”. Przypomniał, że kardynał Wyszyński, „jako prawdziwy syn Polskiej Ziemi, miał rzeczywiście w sercu głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej: tak jak pod jej matczynym spojrzeniem narodziło się jego powołanie i pod tym samym spojrzeniem zawierzył Panu Bogu własne życie i losy Narodu Polskiego, tak właśnie Maryja uczyła go, aby poprzez codzienną pasterską służbę żyć tylko dla Pana Boga i tylko Jemu się przypodobać”. Dodał, że „niezachwiana wiara w Boga i w Jego Opatrzność charakteryzowała również Matkę Elżbietę Różę Czacką”. „Również w jej życiu nie brakowało licznych trudności, w których, z niesłychaną nadzieją, stale potwierdzała swoją wierność Panu Bogu, który jest miłością” – powiedział.

Kard. Semeraro podkreślił, że wspólna beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej jest jakby dopełnieniem ich spotkania, dzięki któremu ci Błogosławieni poznali się w Laskach już 95 lat temu, w 1926 roku. „Zrodziła się z tego cenna współpraca, szczere dzielenie się zamiarami oraz planami. Ale przede wszystkim zrodziła się komunia wiary, miłości do Boga oraz do potrzebującego i bezbronnego człowieka. Oboje wiedzieli, jak napełniać się nawzajem siłą, wytrwałością i odwagą” – zaznaczył.

Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zwrócił uwagę, że nowi Błogosławieni otrzymali od Narodu polskiego „nieocenione dobro wiary oraz żywotność wielowiekowej tradycji miłości do Boga”. W zamian „ofiarowali życiowe przekonanie o prymacie Boga („Soli Deo” – „Jedynemu Bogu” – było zawołaniem biskupim Kardynała Wyszyńskiego), które zdolne jest przywrócić człowiekowi na nowo jego godność. Przekazali świadectwo życia wiernego Ewangelii, za wszelką cenę. Pozostawili wzór służby konkretnemu potrzebującemu człowiekowi, również wówczas, kiedy nikt się nim nie zajmuje i wydaje się, że zwycięża obojętność” – powiedział.

źródło: BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama