Krakowskiemu kościołowi, który przeszedł w ręce miasta, nie grozi desakralizacja

Ks. Łukasz Michalczewski z biura prasowego archidiecezji krakowskiej zapewnia, że kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Kopernika pozostanie miejscem sprawowania kultu. W przyszłości możliwa będzie zamiana nieruchomości pomiędzy miastem a archidiecezją.

Jak tłumaczy ks. Michalczewski, miasto nie ma jeszcze prawa własności do obiektu, choć już nim zarządza. Dlatego ewentualna zamiana i przejście kościoła na własność archidiecezji będzie możliwe dopiero w przyszłości.

„Wobec wielu nieprawdziwych informacji pragnę podkreślić, że ta świątynia zawsze była i będzie ważnym miejscem sprawowania sakramentów w Krakowie. Arcybiskup otoczył tę świątynię, jak i wszystkie w archidiecezji, swoją opieką i troską” – zapewnia ks. Michalczewski. Dodaje, że oprócz sprawowania kultu kościół przy ul. Kopernika będzie jednocześnie miejscem organizowania koncertów muzyki klasycznej (na takich samych zasadach jak to ma miejsce w innych krakowskich kościołach).

Zabytkowy budynek kościoła należał do Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szpital po wybudowaniu nowej siedziby sprzedał cały teren tzw. Wesołej (to dawna nazwa dzielnicy) miastu. Wśród przejętych w ten sposób 17 obiektów był także kościół.

Po sprzedaży Wesołej zawiązała się grupa osób, zaniepokojonych dalszym losem świątyni – m.in. w związku z przygotowanymi zmianami planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie funkcję terenu, na którym stoi kościół podano ogólnikowo, że będzie to „zabudowa budynkami usługowymi”. W sprawę zaangażował się także instytut Ordo Iuris. Ostatecznie zgłaszane przez mieszkańców i instytucje poprawki zostały uwzględnione przez miasto.

Historia samego kościoła sięga XVII wieku. Należał on kiedyś do karmelitów bosych. Pod koniec XVIII wieku ówczesny prymas Michał Poniatowski postanowił przenieść tu szpital powszechny św. Łazarza. Świątynia została przekazana szarytkom, a następnie (w XIX wieku) opiekę nad kościołem przejęli księża misjonarze, prowadzący szpitalną kapelanię.

Kościół jest także siedzibą Duszpasterstwa Wiernych Liturgii Łacińskiej, które liczy ok. tysiąca osób.

« 1 »

reklama

reklama

reklama