Państwowa Komisja ds. Pedofilii chce zwiększenia prawnej ochrony dzieci

Propozycję kompleksowych zmian w prawie karnym zwiększających ochronę dzieci przedstawiła Państwowa Komisja ds. Pedofilii. Projekt zakłada m.in. lepsze zabezpieczenia praw osób małoletnich oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzieci narażonych coraz częściej na cyberprzemoc.

Upubliczniony dziś projekt zmian Państwowa Komisja ds. Pedofilii – jak poinformowano na jej stronie – przedstawiła wcześniej, 2 lutego, prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Projekt zawiera kilkanaście propozycji nowelizacji prawa karnego, w tym podniesienie granicy wieku szczególnej ochrony małoletniego z 15 na 16 lat, co dostosowałoby tym samym polskie unormowania do regulacji prawa międzynarodowego.

Ponadto Komisja proponuje wyłączenie zatarcia skazania w odniesieniu do wszystkich rodzajów kar orzeczonych za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego, a także wyłączenie przedawnienia karalności przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego.

Komisja wnosi także o „dodanie do wyłączenia zasady warunku podwójnej przestępności popełnienia przestępstwa określonego w rozdziale XXV na szkodę małoletniego”. Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia.

Komisja chce także dodania dwóch nowych przestępstw. Jednym z nich ma być „nawiązanie kontaktu z małoletnim w celu seksualnego wykorzystania w cyberprzestrzeni”. Obecnie bowiem tzw. grooming odnosi się do zdarzeń dokonanych wyłącznie w świecie rzeczywistym).

Drugim nowym przestępstwem miałoby być naruszenie w cyberprzestrzeni intymności seksualnej małoletniego – bez jego wiedzy lub zgody – poprzez udostępnienie nagiego wizerunku małoletniego w sieci - w celu zaspokojenia seksualnego sprawcy lub innych osób.

Inne propozycje to:
– wprowadzenie typu kwalifikowanego poprzez kryterium małoletniego pokrzywdzonego: seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności; seksualnego wykorzystania stosunku zależności lub krytycznego położenia; zmuszania do uprawiania prostytucji przez małoletniego oraz naruszenia intymności seksualnej małoletniego;
– zakwalifikowanie zmuszania małoletniego do uprawiania prostytucji jako zbrodnię;
– wprowadzenie kryterium małoletniego oraz przestępstw określonych w rozdziale XXV do:

a) warunkowego umorzenia postępowania – zakaz umorzenia,
b) warunkowego zawieszenia wykonania kary – ograniczenie możliwości do szczególnie uzasadnionych wypadków, wydłużenie okresu próby, obligatoryjny dozór, zakaz zatarcia skazania z mocy prawa przy karze warunkowo zawieszonej,
c) zakaz stosowania wolnościowych kar zamiennych,
d) zakaz orzekania kary mieszanej/łączonej;

– podniesienie sankcji karnej za przestępstwa: seksualnego wykorzystania stosunku zależności lub krytycznego położenia, seksualnego wykorzystania małoletniego, elektronicznej korupcji seksualnej małoletniego, propagowania pedofilii oraz publicznego prezentowania treści pornograficznych;
– rezygnacja z kar alternatywnych nieizolacyjnych w przypadku elektronicznej korupcji seksualnej małoletniego, propagowania pedofilii i publicznego prezentowania treści pornograficznych;
– zmiana znamion przestępstwa z art. 200a § 1 poprzez dodanie podstępu i usunięcie z uczestnictwa w prezentacji pornografii przesłanki zaspokojenia seksualnego.

Komisja poinformowała jednocześnie, że prace nad projektem są kontynuowane i odbywają się wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP.

lk, pkdp / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama