Plany rozwojowe Grupy Enea wpisują się w realizację Polityki Energetycznej Polski

Nowo przyjęty przez rząd dokument jest kluczowy nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również dla rozwoju całej branży, w tym Grupy Enea. Planowana transformacja krajowej energetyki jest spójna z koncepcją rozwoju Enei, która chce oprzeć swój rozwój na odnawialnych źródłach energii.

Przykładem konsekwentnego dążenia w tym kierunku jest m.in. niedawne podpisanie listu intencyjnego między Eneą, PGE i Tauronem, w sprawie budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Współpraca ta stworzy liczne synergie pomiędzy koncernami, wzmocni ich pozycję negocjacyjną na rynku, jak również ułatwi pozyskiwanie finansowania dla wspólnych inwestycji, kluczowych z punktu widzenia przyjętej przez Rząd polityki.

„Zatwierdzenie przez Radę Ministrów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku jest dobrą wiadomością dla sektora energetyki. Przyjęcie tego ważnego dokumentu było niezbędnym krokiem dla zachowania i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz potwierdza konieczność transformacji branży. Poprzednia PEP została opublikowana ponad dekadę temu, przez co nie uwzględniała dzisiejszej rzeczywistości makroekonomicznej oraz stawianych przed polską gospodarką wymagań klimatycznych. Nowy dokument odpowiada na wyzwania, z jakimi mierzyć się musi polska energetyka, wspiera transformację, w tym nisko i zeroemisyjność, co jest kluczowe również dla rozwoju Grupy Enea” – mówi Paweł Szczeszek, prezes Enei S.A.

Przykładem odpowiedzialnego podejścia Enei do transformacji energetycznej jest powołanie spółki Enea Nowa Energia, której zadaniem jest zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii. Dzięki temu powstanie silny, skonsolidowany podmiot, aspirujący do miana lidera w obszarze wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie OZE. Enea Nowa Energia przejęła już wydzielony z Enei Wytwarzanie Segment Odnawialnych Źródeł Energii.

PEP 2040 tworzy ambitną wizję rozwoju polskiego sektora energetycznego, która jest tożsama z planami Enei. Zgodnie z zapowiedziami, Enea pracuje nad nową strategią, która umożliwi jej skuteczną transformację.


« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama