Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych

W dniach 11- 12 czerwca 2021 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas zebrania obecny był także ks. Piotr Kroczek - Kościelny Inspektor Ochrony Danych, który przedłożył Konferencji Episkopatu Polski sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Stanowi to realizację zadania określonego art. 39 Dekretu Ogólnego KEP o ochronie danych osobowych z dnia 13 marca 2018 r.

Podczas wystąpienia ks. Piotr Kroczek podsumował roczne działania Kościelnego Inspektora Ochrony Danych oraz stan systemu ochrony danych osobowych w Kościele. Przedstawił także wyzwania dla tego systemu w Kościele katolickim związane z symultanicznym stosowaniem ustaw kościelnych. KIOD wskazał także na wzrost świadomości praw z zakresu danych osobowych wśród wiernych i w strukturach kościelnych.

KIOD przedstawił także główne obszary, które pozostawały w optyce KIOD. W minionym roku sprawozdawczym nastąpił silny wzrost zapytań związanych z realizacją praw wiernego w Kościele katolickim w Polsce. Wzrosła także liczba kierowanych do KIOD skarg na administratorów danych osobowych oraz prowadzonych postępowań dotyczących możliwości naruszenia przepisów wzmiankowanego Dekretu o ochronie danych osobowych. KIOD kontynuował także szeroko prowadzoną działalność polegającą na upowszechnianiu wiedzy o ochronie danych osobowych oraz doradzaniu administratorom danych i podmiotom przetwarzającym.

Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych zostanie opublikowane w „Aktach Konferencji Episkopatu Polski”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama