Zaczynam dzień z Ewangelią

Wolność to wielki Boży dar, który jednocześnie jest zobowiązaniem, a jej odpowiedzialne zagospodarowanie może wiele kosztować. Aby móc to zrobić, potrzebujemy prawdy, a właściwie PRAWDY, którą jest sam Chrystus

Pełny tekst czytań wraz z komentarzem >>

Prawda, która daje wolność

Wpisując w wyszukiwarkę internetową słowo „wolność” wyświetla się informacja o 120 milionach stron. Wpisują słowo „prawda” pojawia się informacja o nieco ponad 50 milionach. Pojęciu „Bóg” odpowiada ponad 12 milionów stron, a „Jezusowi Chrystusowi” 10 i pół miliona. Ta dysproporcja sporo mówi o kulturze w jakiej żyjemy i akcentach w niej obecnych.

Jan Paweł II zapytany przez André Frossarda o najważniejsze zdanie z całego Pisma Świętego odpowiedział, że według niego to słowa z Ewangelii św. Jana: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Dzisiaj podczas Eucharystii je słyszymy. Z tekstem natchnionym koresponduje nauczanie Arystotelesa, który na pytanie: Czym jest ludzka wolność? odpowiadał, że własnością woli, która urzeczywistnia się przez prawdę.

Współcześnie wolność niejednokrotnie odłącza się od takich wartości jak prawda, dobro i miłość. Niedawno na ulicach wykrzyczano „prawo wyboru” traktując je nadrzędnie wobec nich.

Wolność w świetle objawienia jawi się jako wielki Boży dar, który jednocześnie jest zobowiązaniem. Odpowiedzialne zagospodarowanie wolności może wiele kosztować. Jezus Chrystus jako posłany przez Ojca, przynosząc wyzwolenie z grzechu odważnie głosi prawdę o ludzkiej kondycji i miłosierdziu Boga. Prawda, którą mamy dzięki Niemu poznać ostatecznie nie jest samą teorią. Nie jest ona czymś, ale kimś. Prawdą jest sam Jezus Chrystus. On jednoczy teorię z praktyką, rozum z sercem, Boga z człowiekiem, a wolność z prawdą, dobrem i miłością, która nie cofa się przed oddaniem życia.

« 1 »

reklama

reklama

reklama