Zakończono prace poszukiwawcze szczątków sióstr katarzynek zamordowanych w 1945 r.

Podczas ostatnich prac poszukiwawczych w 2020 roku Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN pracowało na cmentarzu w Ornecie. Prace miały na celu znalezienie szczątków sióstr katarzynek, które padły ofiarą żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r. Odnaleziono szczątki trzech kobiet.

Prace na terenie cmentarza komunalnego w Ornecie (p. lidzbarski) zakończyły tegoroczny sezon działań poszukiwawczych Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Celem badania przeprowadzonego w dniach 7-11 grudnia br. było odnalezienie szczątków sióstr katarzynek, które padły ofiarą żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r. Prace w Ornecie były także ostatnim etapem poszukiwania szczątków sióstr, wobec których strona kościelna prowadzi równolegle proces beatyfikacyjny. Wcześniejsze poszukiwania prowadzone były w Gdańsku i Olsztynie.  

Na podstawie badań historycznych, posiadanej dokumentacji (w tym ręcznie wykonanego planu pochówków) oraz rekonesansu wyznaczono dwa miejsca pod przyszłe prace. Wytypowany obszar (łącznie ok 20 m.kw.) stanowił dawną kwaterę sióstr katarzynek, która częściowo została oddana na wtórne pochówki (świeckie oraz kapłańskie). Odnalezienie szczątków poszukiwanych sióstr wymagało przeprowadzenia czasowej ekshumacji wtórnych pochówków.

Badanie przeprowadzono w dwóch wykopach sondażowych (8,5 x 2 m oraz 2 x 1,7 m). Na podstawie danych historycznych, cech antropomorficznych oraz odnalezionych przedmiotów, do ekshumacji wytypowano szczątki trzech kobiet, co do których zachodzi prawodopodobieństwo, iż są to poszukiwane siostry: s. Rolanda - Maria Abraham, s. Gunhilda - Dorota Steffen oraz s. Bona - Anna Pestka. Przy podjętych szczątkach odnaleziono medaliki zakonne, krucyfiksy, elementy stroju zakonnego oraz różańce zakonne. Podjęte szkielety zostaną teraz poddane oględzinom antropologicznym w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku.

Podczas prac obecne były s. Angela Krupińska CSC i s. Patrycja Paśko CSC odpowiedzialne za proces beatyfikacyjny oraz delegat arcybiskupa warmińskiego ds. beatyfikacji ks. Marcin Bałdyga, notariusz Kurii Warmińskiej. Działania prowadzone były przy współpracy Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Gdańsku.

Źródło: komunikat prasowy / ipn.gov.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama